Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Kontakt

Malene Steiniche Kjær
Specialkonsulent og projektleder
Silkeborg Kommune
Tlf: 51 33 10 34
MaleneSteiniche.Kjaer@silkeborg.dk

Formål

Kultur på recept er et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad. Formålet er at styrke deres mentale sundhed og helbredsmestring ved at lade dem deltage i et fællesskab omkring kulturoplevelser – ikke sygdom. Dette kan være med til at give borgerne en øget oplevelse af parathed og tro på job/uddannelse.

Formålet med indsatsen er derfor:
At deltagerne øger kendskabet til Silkeborgs kulturinstitutioner og oplever, at kulturoplevelser styrker deres livskvalitet i en sådan grad, at de fremover vil benytte sig af dem som en del af deres helbredsmestring.

Målgruppe & Arena

Kultur på recept er et tilbud til sygemeldte og langtidsledige borgere med stress, angst og depression. Der kan henvises borgere fra følgende målgrupper:
Sygedagpenge
Kontanthjælp

Arena:
Jobcenter, arbejdspladser.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Tilbuddet består af et 8-ugers forløb, hvor deltagerne 2 gange om ugen mødes på byens kulturinstitutioner.

Kulturaktiviteterne afvikles af kulturguider, som er ansatte/frivillige ved de enkelte kulturinstitutioner.

Deltagernes kunst og kulturaktiviteter er igangsat af og styret af en kulturformidler.
8 ugers forløb med 2 aktiviteter ugentligt, varigheden af hver aktivitet er 2 timer.

Se detaljeret forløb i vedhæftede præsentation i fil 1

Organisering og samarbejdspartnere

Tværgående samarbejdsprojekt mellem Beskæftigelsesafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Rekruttering

Rekrutteringen foregår via jobcentret, hvor den koordinerene sagsbehandler henviser til tilbuddet. Derefter foretages den endelige visitation af en sundhedskoordinator. Det vurderes at denne rekrutteringsmetode har sikret at deltagerne hører til målgruppen. Samt at alle henviste deltagere er præsenteret for andre eventuelle relevante kommunale sundhedstilbud.

Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at have konstant fokus på synlighed af tilbuddet over for både borgere og sagsbehandlerne. For at skabe opmærksomhed omkring Kultur På Recept og understøtte rekrutteringen har der været igangsat flere initiativer:

Tidligere deltagere har fortalt om deres Kultur På Recept-erfaringer ved teammøder på Jobcentret.
Borger-til-borger-møde på Jobcentret.
Produktion af 2 korte infofilm om Kultur på Recept. Videoerne har bl.a. været vist på skærme i Borgerservice og Jobcentret.
Kulturdag for sagsbehandlere på Den lokale kultur skole.
Temadag for sagsbehandlere med fokus på målgruppen.

 

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

 

Receptpligtig kultur gør en forskel
"Kultur på recept bevæger sig i feltet mellem sundhed, kultur og beskæftigelse. Og det tvinger os til at arbejde på tværs og se det hele menneske. Vi oplever, at borgerne for en periode slipper tankerne om helbredsmæssige udfordringer og får en tro på fremtiden."

Helle Holm Marcussen, Funktionsleder, Sygedagpenge, jobcenter Silkeborg

Virkning

Ved SATS puljeprojektet ”kultur på recept ” afholdt i perioden 2016 til 2019 blev der ved brug af måleredskabet WHO5 fundet en klinisk signifikant positiv ændring i trivsel blandt 8 ud af 10 deltagere nationalt, lokalt blandt 6 ud af 10 deltagere.

Størstedelen af deltagerne øgede deres trivsel i en sådan grad, at de flyttede sig ud af risikozonen. Se WHO5.

Der er udarbejdet spørgeskema, hvor der indhentes data ved baseline og followup efter 8 ugers forløb. Der indhentes kvantitativ data om nedenstående:

- Baseline karakteristika
- Ændring i trivselsscore, målt ved WHO 5
- Ændring i egen oplevelse af arbejdsevne målt ved WAI

Der indhentes kvalitative data, ved fokusgruppe interview om nedenstående:
- Deltagernes oplevelse af forløbet.
- Deltagernes oplevelse af deres trivsel før og efter forløbet.
- Deltagernes oplevelse af udviklingen i deres arbejdsevne.
- Deltagernes oplevelse af mødet med de lokale kulturinstitutioner Se vedhæftede evaluering i Fil 2 længere oppe

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Det er relevant at de kulturguider der rekrutteres har de rigtige faglige og personlige kompetencer.

Fremadrettet arbejder Silkeborg Kommune målrettet med at integrere naturen i en version 3.0 af kultur på recept-konceptet.

Se 2 videoer om vores forløb på vores hjemmeside: https://sundhedshuset.silkeborg.dk/Vores-tilbud/Kultur-paa-recept

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Kulturguider, samt valg af aktiviteter. Opmærksomhed på graduerings muligheder i valg af aktivitet, samt som tidligere beskrevet de "rigtige" kulturguider.

EFTERBYGGELSE
Receptkor og Receptbilledkunst
Der har været et øget fokus på efterbyggelse i Kultur på Recept 2.0. I samarbejde med Den Kreative Skole er der afprøvet Receptkor for tidligere deltagere samt Receptbilledkunst også forbeholdt tidligere deltagere. Baggrunden for afprøvningen af disse har været en stigende efterspørgsel blandt tidligere deltagere, der oplever vanskeligheder med at indgå i konventionelle kor. Receptkor og Receptbilledkunst afvikles af kulturguider der også er, eller har været tilknyttet Kultur på Recept. Der har været stor interesse for begge tilbud, der har igennem afprøvningsperioden været en jævn tilstrømning af deltagere samt udskiftning da tilbuddet er tænkt som et midlertidigt tilbud, der imødekommer de skånehensyn deltagerne har i den givne periode af deres liv.

Samarbejde med selvhjælp Silkeborg
I 2020 er der indgået samarbejde med Selvhjælp Silkeborg, med det formål at tilbyde lignende aktiviteter efter Kultur på Recept 2.0 afsluttes. Selvhjælp Silkeborg tilbyder i torsdagsklubben shared reading samt naturoplevelser i form af gåture tæt på byen på halvøen Odden. Disse aktiviteter rummer samme elementer som de øvrige aktiviteter der tilbydes i Kultur på Recept 2.0, og er derfor et relevant bud på efterbyggelse. Torsdags klubbens aktiviteter er integreret i deltagernes program og tilbydes som en ekstra aktivitet når det formelle program er afsluttet.

Kulturpas
Deltagerne får fortsat udleveret et kulturpas, der tilbyder dem fri adgang til den museer, der er med i projektet i en periode på 12 måneder efter de er påbegyndt deres forløb. Deltagerne må uden beregning medbringe en ledsager. Der er tilbagemeldinger fra både deltagere og kulturinstitutioner om genbesøg, samt at deltagerne trækker nye besøgende med idet ledsagerordningen muliggør dette uden omkostninger.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Der har været vanskeligheder med rekrutteringen til forløbet i perioden 2016-2019, desuden er der oplevet et stort frafald under forløbene.

Man kan med fordel fokusere på dette i kommende forløb

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Det har været fremmende for rekrutteringen, at "den gode historie" er blevet delt. Dette har øget kendskabet til tilbuddet.

Løbende opfølgning og evaluering ved hver afslutning af holdene, har muliggjort tilpasninger af aktiviteter og guider.

 

Følg denne case
Informér
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Andersson
Admin
Jan Andersson
06.01.2021 12:45

Se de to videoer om Kultur på Recept på Silkeborg Kommunes hjemmeside her

Relaterede cases

Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x