Culture Club i Frederiksberg Kommune

Bedre mental sundhed blandt borgere med angst og depression gennem kulturelle aktiviteter

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Sylvia Johannsen
Koordinator for ABC for mental sundhed
Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune
Tlf: 28985471
syjo01@frederiksberg.dk

Formål

At fremme den mentale sundhed blandt borgere med angst og depression gennem kulturelle aktiviteter.
- Være fælles om noget tredje
- Gøre mere opmærksom på kulturelle aktiviteter i kommunen
- Forbedre deltagernes evne til at indgå i hverdagslivets fællesskaber og sociale rammer

Målgruppe & Arena

Borgere med angst og depression. Indsatsen foregår på forskellige kulturelle institutioner i kommunen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2021

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Deltagerne mødtes to gange ugentligt i fem uger på tre forskellige museer (Bakkehuset, Storm P. Museet og Alhambra). Der var 8 deltagere på holdet.

Aktiviteterne skiftede mellem dialogisk omvisning, mindfulness, fællessang og guidet læsning.
Indholdet på kulturforløbet blev planlagt i samarbejde med Frederiksberg Museernes kulturformidler.

Det var planlagt til et 8-ugers forløb, men grundet corona måtte det begrænses til et 5-ugers forløb.

ABC-rammen blev anvendt som arbejds- og forståelsesramme, da vi udviklede Culture Club: deltagerne blev inviteret ind i et meningsfuldt fællesskab, hvor de samledes om at gøre noget kulturelt aktivt sammen.

A: Forløbet gav mulighed for en kulturoplevelse i trygge rammer og byggede bro til fremtidige
museumsbesøg på egen hånd.
B: Det faste hold styrkede følelsen af fællesskab, som deltagerne tog initiativ til at fortsætte gennem en ny facebookgruppe.
C: Culture Club er et interessefællesskab, og deltagerne oplever stor meningsfuldhed i kulturaktiviteterne, hvilket kunne mærkes med stort engagement.

ABC-budskaberne blev ikke kommunikeret eksplicit til deltagerne. Vi ser dog potentialer i at gøre dette fremover, som en del af at undervise deltagerne i mental sundhedsfremme.

Indsatsen startede som et projekt i efterår 2020 og er nu sat i drift.

Organisering og samarbejdspartnere

Facilitering og evaluering af forløbet skete i samarbejde med Frederiksberg Museerne og Angst- og Depressionsforeningen. Frederiksberg Kommune var tovholder på den administrative del. I kommunen har vi en lokal koordinator og en projektmedarbejder, samt samarbejde med frivillig-kultur - og idrætsområdet. Indsatsen var et samarbejde med Frederiksberg Museerne og Angst- og Depressionsforeningen, som henholdsvis er eksperter på kultur og målgruppen. Frederiksberg Kommune stod for evalueringen samt ABC-rammen.

Rekruttering

Rekruttering gennem Angst- og Depressionsforeningen. For os gav det rigtig god mening at rekruttere gennem foreningen, da de har direkte kontakt med målgruppen.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Vi har søgt midler sammen med Museerne, hvorfor det er svært at sætte et beløb på. Man er dog velkommen til at ringe for mere information.

 

Vi erfarer, at vi har inspireret andre aktører i kommunen til at lave lignende kulturforløb

Sylvia Johannsen, Koordinator for ABC for mental sundhed, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune

Virkning

Vi så en forbedret trivsel baseret på før- og eftermålinger med WHO-5 trivselsindekset.

Kvalitative interviews er også lavet med deltagerne. Disse pegede på at deltagerne var meget tilfredse med forløbet og at flere deltagere efter forløbet nu var blevet mere ’modige’ ift. selv at komme ud af døren på egen hånd, dvs. at indgå i hverdagslivets sociale rammer.

Deltagerne dannede fællesskaber undervejs og dannede selv en facebookgruppe som kommunikationsforum.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Langsigtet planlægning ikke muligt pga. coronasituationen.

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Rekruttering gennem Angst- og Depressionsforeningen. Samt udvikling af indholdet på kulturforløbet med Frederiksberg Museernes kulturformidler.
Vi anbefaler, at man undersøger om deltagerne efterfølgende gør mere brug af kulturelle aktiviteter.
Der kunne med fordel have været en større variation i de forskellige kulturtilbud. Det ville have krævet et bredere samarbejde med fx musikkonservatorium og teatre på Frederiksberg.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Vi har skulle forholde os til GDPR da vi skulle indsamle personoplysninger på deltagerne i forbindelse med med forløbet. Hvordan dette skulle gøres helt konkret var en udfordring. Dertil er det vigtigt at have målgruppen for øje, fx hvor meget deltagerne ønsker at være synlige som personer (med navn eller billede) i medierne (Facebook, lokalnyt m.m.).
Det er vigtigt at have en aftale med deltagerne om, hvorvidt de ønsker at blive kontaktet, hvis de ikke dukker op til forløbet.

Når man samarbejder med andre afdelinger, vil det være fint at afstemme hvordan det overordnede projekt skal evalueres, da vi erfarer at de forskellige afdelinger har forskellige krav til evaluering.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Der ligger et stort potentiale i at fokusere på sundhedsfremme fremfor sygdom.
Det var meget fremmende at samarbejde med kulturaktører i kommunen.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Fællesskabsstafet i Slagelse Kommune

At skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse

Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x