Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune

Udskriv case

Kontakt

Anna Trolle Bendtsen
Teamleder
Frederiksberg Sundhedscenter

Tlf: 28985415
anbe03@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at gøre det lettere for frontpersonalet at tale om alkohol og dermed få borgerne til at reflektere over deres alkoholadfærd og om nødvendigt henvise dem til behandling tidligere

Målgruppe & Arena

Kurset er målrettet frontpersonale i Frederiksberg Kommune, der til dagligt har kontakt til borgere. Det vil sige alt fra hjemmehjælpere og SKPere til fysioterapeuter og socialrådgivere fra arbejdsmarkedsafdelingen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2012

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen består af et kursus til frontpersonale af en hel og to halve dage. På kurset kommer vi omkring fakta om alkohol, afhængighed og misbrug. Vi giver også kursisterne teori om og træning i den motiverende samtale og får afmystificeret samtalen om alkohol.

  Se artikel på engelsk om selve alkoholinterventionen i fil 1.
  Se flyeren "når en borger drikker i fil 2

  Materiale

  Engelsk artikelDownload

  Når en borger drikker - flyerDownload

  Billede til flyerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kurset tilbydes i samarbejde med kommunens rådgivningscenter, hvilket betyder at en af kursusgangene foregår i alkoholbehandlingens lokaler så frontpersonalet kan se de fysiske rammer. Det betyder også, at vi altid har besøg fra alkoholbehandlingen på kurset, så kursisterne kan stille spørgsmål og møde behandlerne

  Rekruttering

  Vi rekrutterer deltagere til kurset ved at slå kurset op på kommunens intranet. Vi sender også en personlig mail til de relevante ledere i arbejdsmarkedsafdelingen, hjemmeplejen og socialafdelingen.

  Vi har sjældent problemer med at rekruttere. Det kan muligvis skyldes at lederne efterhånden kender kurset og er vandt til at det kommer en gang i mellem så de kan regne det ind som en del af deres medarbejderes kompetenceudvikling.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  De første gange hyrede vi en ekstern til at undervise i den motiverende samtale. Herefter tog vi selv kursus i motiverende samtaler og begyndte at varetage hele undervisningen selv.

  Der er forplejning på kurset som deltagerne betaler ved tilmelding

  ”Vi kan have de her fordomme og holdninger til alkohol, og de kan påvirke hvordan vi møder borgerne. Er det for eksempel 'for meget' hvis nogen siger, at han deler to flasker vin hver dag med sin kone? Eller er det 'livskvalitet'?
  Og vi kan have denne her idé om, at det er én med en anden stilling end vores, der burde spørge til alkohol. Og resultatet er at vi altid tænker, at det er en anden end os selv, der skal spørge. Efter kurset er det lidt klarere for mig, at det godt kan være MIT job at spørge til alkohol, og det gør det lidt lettere at spørge.”

  Anonym, Frontmedarbejder, Frederiksberg Kommune

  Virkning

  Vi laver ikke systematisk evaluering af kurset længere. Men for nogle år siden sendte vi spørgeskemaer ud til alle der havde deltaget, siden vi begyndte at udbyde kurset og deres ledere.

  Undersøgelsen blev sendt til 190 tidligere deltagere på kurset. Af disse svarede 61.

  De fleste af de adspurgte svarede, at kurset har øget vigtigheden af at spørge borgerne om alkohol, og at de nu ved, hvordan man henviser borgere til den gratis kommunale alkoholbehandling. 82 procent af de adspurgte havde henvist mindst én person til alkoholbehandling inden for det sidste år, og 11 pct. havde henvist mere end ti personer.

  Kursisterne udtrykker generelt tilfredshed med kurset og anbefaler det til kollegaer.

  48 af de adspurgte fortalte, at de ofte spørger om alkohol. 89 procent var imidlertid enige i, at det er relevant og vigtigt at spørge om alkohol og 73 procent var enige eller stærkt enige i, at ”I min afdeling prioriterer vi at spørge om alkohol ”.

  Kurset har også åbnet døre til institutioner, hvor vi efterfølgende har lavet mere skræddersyede indsatser til en hel medarbejdergruppe eller organisation.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Den vigtigste rekruttering foregår via personlig mail til alle ledere.
  Den meget brede målgruppe kan både gøre kurset interessant og skabe netværk på tværs af den kommunale organisation. Men bredden kan også være udfordrende som underviser. Der kan eksempelvis være meget stor forskel på hvilket uddannelsesniveau og hvilke erfaringer, deltagerne kommer med. Sproglige barrierer kan også være en udfordring, når man taler om en teknik som den motiverende samtale.
  Vi vil i det kommende år eksperimentere med at lave særlige kurser til medarbejdere på ældreområdet. Dette kursus vil fokusere mere på rammer og fakta og mindre på samtaleteknik og teori, end vores sædvanlige kursus.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Effekten af et kursus som dette er i høj grad afhængig af, hvad ledelsen på den enkelte arbejdsplads vælger at prioritere. Deltagerne på kurset kan således have vanskeligt ved at komme tilbage til deres arbejdsplads og begynde at spørge til alkohol hvis de er den eneste, der gør det, og hvis ledelsen ikke prioriterer det som vigtigt.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været godt for rekrutteringen, at det var en tilbagevendende kursus, som ledere og medarbejdere kendte.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x