Festivaler

Alkoholkampagne i Silkeborg Kommune – forebyggelse af spritkørsel

Oplysning og dialog med borgerne om alkoholfrie drikke mhp. forebyggelse af spritkørsel

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne