Bevægelsesbrobygger i Silkeborg Kommune

I projektet 'Bevæg dig - sammen'

Udskriv case

Kontakt

Marianne Ahrenkiel Søgaard
Specialkonsulent
Tværgående Sundhed

Tlf: 29 42 99 78
mas@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af kommunale forvaltningsområder og civilsamfundet mhp. at styrke borgernes fysiske og mentale helbred som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.
Delmål:
- At styrke borgernes fysiske, mentale og sociale helbred gennem deltagelse i bevægelse og fællesskab i foreningsregi.
- At deltagerne kommer tættere på/tilbage på arbejdsmarkedet eller i højere grad fastholdes på arbejdsmarkedet
- At udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund, så borgerne guides til en foreningsaktivitet og fastholdes der.

Målgruppe & Arena

Brobygningsindsatsen er rettet mod følgende målgrupper i projektet:
- Jobcenter (sygedagpenge og jobafklaring + Ungeguiden 15-30 år)
- Kommunalt sundhedshus (borgere der afslutter forløb f.eks. kræft, hjerte, diabetes, KOL osv.)
- Kommunalt genoptræningscenter
- 3F
- FOA
- Kommunale arbejdspladser der hører under 3F og FOA

Målgruppen kan generelt sagtens udvides til andre målgrupper i f.eks. jobcenter, men det har der ikke været fokus på i projektet.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2020 - 31.03.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Selve indsatsen i projektet er brobygning mellem kommunale/fagorganisationer til eksisterende bevægelsestilbud i civilsamfundets foreningsregi.

  Borgerne/medlemmet henvises til bevægelsesbrobyggeren, som derefter har telefoniske samtaler med borgeren/medlemmet ift. motivation, bevægelsesønsker, fysiske udfordringer mm. Sammen finder de frem til et bevægelsestilbud i en forening. I nogle tilfælde er det bevægelsesbrobyggeren, der tager kontakt til foreninger. I andre tilfælde er det borgeren/medlemmet selv.

  For de unge tilknyttet Ungeguiden er der mulighed for en yderligere håndholdt indsats med følgeskab til aktiviteterne.

  Der er opfølgning på borgeren efter 3 uger, 3 mdr. og 6 mdr. ift. fastholdelse.

  Materiale

  Bevæg dig sammen - postkortDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem tre kommunale afdelinger (Beskæftigelse, Kultur/Fritid og Sundhed & Omsorg), Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, 3F og FOA.

  Projektejer er leder i beskæftigelsesafdelingen, projektleder er ansat i Sundhed & Omsorg og bevægelsesbrobyggerne er ansat i Kultur/Fritid (37 timer/uge) og Frivilligcenter Silkeborg (12 timer/uge).
  Denne organisering for at få ejerskabet spredt ud.

  Rekruttering

  Rekrutteringen sker gennem samarbejdsparternes medarbejdere. Der er postkort medarbejderne kan uddele til borgerne. Derudover bliver der informeret om tilbuddet på personalemøder, intranet og bevægelsesbrobyggerne sender reminder mails ud.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der er fået puljemidler fra STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rektutering) puljen "Motion og fællesskaber på recept".

  Indsatsen kan driftes for det antal timer, der ønskes at ansætte en bevægelsesbrobygger.

  Af de deltagere der kommer i gang i foreningslivet er 90% fastholdt efter 3 mdr. og 92% er fastholdt efter 6 mdr

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune

  Virkning

  Af de borgere der henvises til projektet, er der løbende ca. 1/3 der ikke ønsker at deltage/hjælpes ud i foreningslivet, godt 1/3 kommer ud og er aktive i foreningslivet og knap 1/3 er undervejs til at komme ud i foreningslivet.

  Af de deltagere der kommer i gang i foreningslivet er 90% fastholdt efter 3 mdr. og 92% er fastholdt efter 6 mdr. Så overordnet kan vi sige, at de borgere der kommer i gang i foreningslivet bliver fastholdt.

  Størstedelen af dem der kommer i gang oplever, at støtten til at komme i gang har haft stor betydning og at de bliver modtaget godt i foreningerne.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen forankres efter projektperiode i eksisterende indsatser på tværs af kommune og civilsamfund.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Et godt samarbejde på tværs af aktører i projektet
  - Dele af målgruppen har brug for en håndholdt indsats for at lykkes
  - Tæt opfølgning har betydning for at komme i gang i foreningslivet

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  - Fokus fra samarbejdspartnere

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - Tilbagemelding til henvisningsaktører, så de oplever at indsatsen gør en forskel for borgerne

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x