Foreningsdating i Silkeborg Kommune

En lettere vej ud i foreningslivet

Udskriv case

Kontakt

Marianne Ahrenkiel Søgaard
Sundhedskonsulent
Sundhed og Omsorg, Udvikling og Forebyggelse

Tlf: 29 42 99 78
mas@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med foreningsdating er at hjælpe flere borgere ud i foreningslivet ved at skabe en ramme, hvori man kan samle foreningerne i et lokalområde en eftermiddag eller aften. I denne ramme kan borgerne få mulighed for at møde og blive præsenteret for de lokale foreninger og deres mange forskellige aktiviteter, og på den måde gøre vejen lettere ud i foreningslivet og de fællesskaber, som det rummer.

Målgruppe & Arena

Motions/foreningsuvante voksne borgere i Silkeborg Kommune i samarbejde med lokale foreninger. Vi har afprøvet det i Silkeborg by og i et lokalområde. Fremadrettet ser vi på mulighederne for andre lokalområder, vi kan arbejde ind i.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Foreningsdating består af to dele. Den første del består af oplæg fra alle foreningerne. Foreningerne præsenterer sig selv; hvilke aktiviteter har de, hvornår/hvor træner de, hvordan kommer man i gang osv.? (ca. 5 min. Til hvert oplæg)
  Anden del er den såkaldte ”datingdel”, hvor deltagerne frit bevæger sig rundt i lokalet for at tale med og stille spørgsmål til de foreninger, som de har lyst til. Foreningerne er fordelt rundt i lokalet med hver deres stand. Under datingdelen serveres der forplejning, som deltagerne kan nyde imens.
  Alle tre gange, har vi haft fokus på selv at praktisere den gode velkomst. Heri ligger bl.a. at sikre, at der er nogen, som har fået til opgave at tage godt imod både borgere og foreninger, når de kommer og generelt sikre en god og imødekommende stemning. Vi har alle gange krydset deltagerne af, når de er gået for at notere os, om de har fundet en forening, som de gerne vil starte i.

  Materiale

  Invitation til foreningsdatingDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Foreningsdating har været planlagt af bevægelsesbrobygger ansat i Idræt og Fritid i samarbejde med en lokal forening eller centerleder (idrætshal).
  Til at hjælpe med praktiske opgaver har været ansatte i Sundhed og Omsorg, Idræt og Fritid, Frivilligcenter Silkeborg samt DGI Midtjylland.

  Rekruttering

  Invitationen er sendt ud til centrale samarbejdspartnere, der har sendt invitationen videre ud. Rekruttering er endvidere sket gennem invitation på sociale medier, ”Det sker i Silkeborg”, DGI Midtjylland, Foreningernes eget netværk, Kommunens hjemmeside og facebookside, Midtjyllands Avis. Det er også sendt ud til sygemeldte borgere via Jobcentret.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Mellem 2000 – 5000 kr. pr. arrangement. Dækker over forplejning og betaling for kommunikation. Derudover medarbejdertimer til planlægning og afholdelse.

  Vær opmærksom på at have foreninger med, som har lavtærskel tilbud, hvor alle kan være med

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, Sundhedskonsulent, Sundhed og Omsorg, Udvikling og Forebyggelse

  Virkning

  Til hvert foreningsdatingarrangement har der været 15 - 75 deltagere. Herudover har der været mellem 8 – 11 foreninger repræsenteret. Ca. 50 - 70 % svarer, at de gerne vil starte op i en forening efter arrangementet.
  Mange af deltagerne fortæller, at de er overraskede over alle de gode foreningstilbud, der findes i deres lokalområde, som de ikke kendte til i forvejen.
  Foreninger finder en stor gevinst i at høre om hinandens tilbud.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  For at gøre vejen ud i foreningen endnu lettere efter foreningsdating, kan man opfordre foreningerne til at lave et åbent hus arrangement i umiddelbar forlængelse af, hvor nye medlemmer kan komme og prøve aktiviteten, og der bliver taget ekstra godt imod dem.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Der skal lægges energi i rekruttering af deltagere, da det kan være svært at nå ud til målgruppen
  - Foreningsdating kan med fordel afvikles i forbindelse med sæsonstart til indesæsonen i august/september eller udesæsonen marts/april
  - Vær obs på at have foreninger med, som har lavtærskel tilbud, hvor alle kan være med.
  - Det er vigtigt med godt samarbejde med lokalområder/lokale foreninger

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  At få invitationen kommunikeret ud til målgruppen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er fremmende for indsatsen, hvis foreningerne i høj grad inddrages i planlægningen af arrangementet for at skabe mere ejerskab hos foreningerne og dermed i højere grad få dem til at tage del i rekrutteringen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x