Fællesskabsbrobygger i Varde Kommune

En borgerrettet indsats med fokus på borgeren med et lille netværk

Udskriv case

Kontakt

Laila Carstensen
Fællesskabsbrobygger
CTR Varde Kommune

Tlf: 30616038
laca@varde.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er tilbyde ressourcesvage/ ensomme borger et tilbud om socialt samvær og aktivet. Tilbuddet er til afklaring af mulige aktiviteter i nærområdet, motivation, ledsagelse og fastholdes i aktiviteten.

Målgruppe & Arena

Borgerrettet målgruppe med fokus på borger med lille eller intet netværk, ensomme borger, borger med manglende social kontakt, dette kan være efter ægtefælles død, tab af funktionsevne eller anden årsag og borger der har svært ved at kende til aktiviteter i nærområdet og at komme afsted til dem.
Den primær aldersgruppe er 65+ borger.

Indsatsen arena har primær været med rekruttering fra hjemmeplejen, demens konsulenter, terapeuter og opsøgende medarbejder. Dermed har det primær startsted været ude i borgers eget hjem

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen har kort beskrevet bestået i af komme ud i borgeres eget hjem, få en snak om hvad der skaber mere indhold i hverdagen, hvad det er borgeren savner og har lyst til. I udgangspunkt starter det med at få borgeren i tale omkring hvad han/hun tidligere har haft af interesser og via den vej få skabt et billede af hvilke tilbud der kan være relevant nu. For langt de fleste borger har et-til to besøg været nok til at klarlægge behov og interesser, herefter har der været mange forskellige individuelle forløb omkring opstart- nogle har ønsket ledsagelse, hvor andre selv har kunne tage initiativet til at komme afsted efter at have fået oplyst aktivitetens omfang og beliggenhed. En anden mulighed har været at opstarte på hold som eks gå- fællesskaber i nærområdet hvor 2-5 borger alle har haft samme ønske om en social gåtur i ugen hvor fællesskabsbrobyggeren så deltager som tovholder. Nogle af disse fællesskaber er blevet selvkørende og andre har stadig brug for tovholderen. Der er også oprettet tilbud om ældre-svømning hvor det er den sociale relation der danner centrum for aktiviteten, dette i samarbejde med den lokale idrætshal.
  Med de erfaringer vi har gjort os, tilbyder Varde Kommune fremover også fællesskabsbrobyggerordningen, da denne er gjort til en permanent funktion i kommunen. Til den fremtidige funktion er der søgt og bevilliget fondsmidler til opstart af ”kaffesnak” grupper i 3 forskellige byer i kommunen. Formålet med disse er at skabe et rum og fællesskab hvor alle kan komme og være sammen i nærområdet og skabe nogle relationer, målet er at disse grupper skal blive selvkørende og drevet af lokale frivillige.

  Se yderligere i vedhæftede bilag om borgerfortællinger

  Materiale

  borgerfortællingerDownload

  Udslusning - 8 mdr periodeDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Tilbuddet er organiseret i Center for træning og rehabilitering - fællesskabsbrobyggeren dækker hele Varde kommune og har eksterne samarbejdspartner ude i lokal foreninger, medborgerhuse, træningscenter osv.

  Rekruttering

  Borgerne rekrutteres via hjemmeplejen, sygeplejen, terapeuter, konsulenter og pårørende- denne måde udspringer fra det tidligere fællesskabsklippekort og har vist sig at være en god måde at få andre faggrupper til også at holde øje med og fokus på de ensomme borger.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Alene at få italesat ensomhed og det at føle sig alene har gjort en forskel – det er fortsat et stort tabu

  Laila Carstensen, Fællesskabsbrobygger, CTR - Varde Kommune

  Virkning

  Det første projekt: fællesskabsklippekortet viste tydeligt at der er mange ensomme borger i kommunen, og mange som ikke kender til alle de tilbud som der også findes. På bilag kan ses effekten af indsatsen. hen over en 8 mdr periode. Af samme grund implementeres ordningen nu permanent for at skabe større fokus på ensomhed og for at afhjælpe problemet.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen er gået fra et projekt til et integreret tilbud i kommunen

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Selv om man har en ægtefælle kan man godt savne indhold i hverdagen - oplevelsen af at møde andre og komme hjem og have noget nyt at tale om er vigtig for mange. Men samtidig kan netop disse borgere syntes det er svært at komme ud og afsted hvis eks ægtefællen er syg / dement osv.
  Være opmærksom på vigtigheden i at lade borgeren selv vælge aktivitet/tilbud - og få spurgt om han/hun overhovedet er interesseret. Vi har oftest et stort omsorgsgen i denne sektor og nogle gange vil vi mere for andre end de egentlig selv vil

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Den største udfordring har klart været / er stadig afstande og transport. Mange ældre ønsker ikke at bruge penge på flextaxi og ønsker ikke at skulle vente lang tid på at komme til og fra aktiviteten.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Alene at få italesat ensomhed og det at føle sig alene har gjort en forskel – det er fortsat et stort tabu men med øget fokus og tale omkring det bliver det mere ”legalt” at tage imod tilbuddet om at komme ud blandt andre og når man kan blive ledsaget giver det ekstra tryghed.
  Der er også søgt fondsmidler til det videre forløb, midler som skal være med til at skabe et rum for social aktivet i nærområder

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x