Lokalområder

Sundhedssatellitter i Viborg Kommune

Fysiske lokaler, hvori der tilbydes nogle af de sundhedstilbud, der også findes centralt i kommunens sundhedscenter

Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Samtalegrupper for personer med demens i Gribskov Kommune

Et samtalebaseret tilbud til personer med demens, hvor man som person med demens har mulig for at indgå i et fællesskab med andre i samme situation.

Frederiksberg Frontløber

Et partnerskab for sundhed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk

Coronapatruljen i Køge Kommune

Lommepengejobbere fra boligsociale områder hjælper med at dele materialer ud om Corona