Ældre (+65 år)

Her kan du finde vores cases inden for målgruppen Ældre (+65 år)

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet Ældre (+65 år) fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Daghøjskole for pårørende til demensramte i Ishøj Kommune

En del af et bredere samarbejde og oplysningsprojekt om demens

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Forstør og forstærk fællesskabet

Foreningsworkshop m. fokus på at skabe rammer der fremmer mental sundhed

Møder på Tværs i Hvidovre Kommune

Generationsmøder mellem børnehavebørn og seniorer i lokalt aktivitetscenter

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen