Daghøjskole for pårørende til demensramte i Ishøj Kommune

En del af et bredere samarbejde og oplysningsprojekt om demens

Udskriv case

Kontakt

Nina Dyrby Fabricius
Teamleder
Ishøj Kommune

Tlf: 23 80 60 52
NIF@ishoj.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Daghøjskole for pårørende med demens inde på livet, er et initiativ under et bredere demensinitiativ, hvor pårørende lærer om, hvad der skal til for at passe på sig selv som pårørende og hvordan de kan styrke sig mentalt i forhold til opgaver og udfordringer i dagligdagen.

Daghøjskolen er en del af et bredere samarbejde og oplysningsprojekt, der går ud på at oplyse og klæde dele af lokalsamfundet bedre på til at håndtere demens på - i erhvervslivet, foreningslivet og hos borgere samt i kommunalt regi.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er primært pårørende til demensramte/borgere. Indsatsen henvender sig dog primært til ældre borgere.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

06.09.2021 - 10.09.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Daghøjskole bestod af fire dage, hvor der var oplæg for de pårørende om, hvordan de kunne få flere værktøjer og en styrket mentalitet til at komme gennem hverdagen som pårørende.

  Tovholder på arrangementet var Projektleder på demensområdet, samt kommunens demenskonsulent. Derudover deltog forskellige foredragsholdere og frivillige, da deltagerne havde behov for at der var nogen der kunne hjælpe med samvær til de pårørendes demensramte familiemedlemmer o.lign.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Organisering blev varetaget af Demensprojektleder og Demenskonsulent i kommunen.

  Rekruttering

  Deltagere blev rekrutteret via allerede eksisterende kendskab til demensramte og deres pårørende, som demenskonsulenterne var i kontakt med samt gennem dialog med hjemmepleje/forebyggelseskoordinatorer og plejecentre.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Selve daghøjskolen (dvs. foredrag og lokale, mad mm) blev finansieret af projektmidler, mens selve udmøntningen kommer fra demenskonsulentens arbejdstimer. Der skal altså påtænkes midler til lokaleleje, forplejning, og foredragsholdere, samt lønmidler.

  Indsatsen synliggør, hvad demensindsatsen står for og fremmer samarbejder på tværs af mange forskellige aktører.

  Nina Dyrby Fabricius, Teamleder, Ishøj Kommune

  Virkning

  Der er efterfølgende blevet svaret på spørgeskemaer og tilbagemeldinger fra deltagerne har været meget positive

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er ikke et dyrt projekt, men det kræver et stort forarbejde at rekruttere de rigtige samarbejder og indsatser samt dialog, da der også er workshops og dialog mellem samarbejdsparter og demensramte.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er ikke oplevet de store barrierer i forbindelse med demenshøjskolen, men man skal tænke over at være skarp i sin planlægning og kommunikation og støtte til samarbejde.
  Det kræver planlægning og tovholdere på processerne, samt at der kan blive frigivet ressourcer til at bruge tid på dette.
  Borger med anden etnisk baggrund end dansk kræver ekstra indsats og mere forarbejde/ressourcer fordi de gerne vil tage imod hjælp, men formidlingen kræver mere af kommunen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Generelt kan sådanne initiativer fremme mental sundhed ved at forebygge komplicerede forløb og lette samarbejdet.
  Indsatsen synliggør, hvad demensindsatsen står for og fremmer samarbejder på tværs af mange forskellige aktører. Deltagerne har været tilfredse.
  Fokus på mental sundhed har været en øjenåbner omkring at have sig selv med i processen. De pårørende føler sig set, hørt og vejledt.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Naturterapi “Natur, krop & psyke”

  Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x