Naturterapi “Natur, krop & psyke”

Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

Udskriv case

Kontakt

Lisbeth Roed
Sundhedskonsulent (psykomotorisk terapeut, mindfulnessinstruktør og Naturterapeut)
Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset, Ballerup Kommune

Tlf: 44773831
ltr@balk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med forløbet er at vække livsgnisten hos deltagerne, der har oplevet en form for livskrise ved at genskabe kontakten til naturen, sanseligheden og kropsligheden i et støttende fællesskab.
Forløbet skal bidrage til at styrke deltagernes mentale og fysiske sundhed, samt inspirere til yderligere brug af naturen på egen hånd eller som gruppe efter endt forløb.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er voksne med en livskrise som f.eks. stress, sygdom eller smerte.
Forløbet foregår i Harreskoven i forskellige lokale naturmiljøer.
For at deltage skal borgeren
-være bosat i Ballerup Kommune
-Være motiveret for at deltage i en gruppe
-være i stand til og tryg ved, at bevæge sig ud i naturen (skovterræn)
- tale og forstå dansk

Type af indsats

Indsatsen er i drift

20/05/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Forløber over 8 uger. 8 mødegange af 2.5 times varighed. 12 deltagere (men pga. Covid -19 restriktioner kun 8 deltagere)
  Forløbet er baseret på en kombination mellem natur, krop, psyke og fællesskabsopbygning.
  Tilgangen bygger på fire søjler udviklet af VINATUR:
  1. Naturmiljøer med naturoplevelser, naturvejledning og evolutionspsykologi
  2. Opmærksomhedstræning, forskellige åndedræts- og meditationsøvelser, der er tilpasset årstider og det danske klima.
  3. Kropsbevidsthedstræning, sanseøvelser, balanceøvelser, yoga og andre kropsøvelser tilpasset målgruppen
  4. Fællesskabsopbygning, bålterapi og fortælling
  Som deltager på forløbet får man på en enkel og logisk måde forklaret, hvorfor kroppen i forbindelse med en krise kan reagere med symptomer på stress, angst og depression med udgangspunkt i forklaringsmodeller fra evolutionspsykologien.
  På forløbet bliver det også forklaret og erfaret, hvordan naturen kan hjælpe til at hele og genskabe balancen i krop og sind, så det er muligt at vende tilbage til hverdagen med større energi og fornyet perspektiv på situationen.
  Den forståelse og erfaring, deltagerne opbygger under forløbet, kan de bruge til at forandre instinktive reaktioner i hverdags-situationer, så de bliver bedre til at udvise egenomsorg, tackle udfordringer og handle mere hensigtsmæssigt i svære livssituationer

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Område: Harreskoven. Samarbejde med orienteringsklubben om lokale og toiletfaciliteter.
  Organisering: forankret i C-VS og C-BEM
  2 Undervisere:
  1 Psykomotorisk terapeut/mindfulnessinstruktør/Naturterapeut. Ansvarlig for rekruttering, visiterende for- og afsluttende samtaler. forberedelse af undervisning og dokumentation
  1 Naturforvalter/Naturvejleder.
  Fælles sparring og undervisning.

  Rekruttering

  Fortrinvis henvises fra egen læge eller fra sagsbehandler i jobcenter samt borgere der har deltaget i andre forløb i Sundhedshuset.
  Medarbejdere fra Forebyggelsesenheden har været på besøg både hos lægerne og hos jobcenter for at fortælle om tilbuddet.
  Der er udarbejdet en pjece og tilbuddet er lagt på sundhed.dk og vil også blive lagt på Sundhedshusets egen hjemmeside.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Udgifterne har været delt mellem de to centre. Der har været udgifter til indkøb af bålfad (som tages frem og stilles væk efter hver møde gang. produktion af flytbare bænke. Madrasser. Bålkaffe og te hver gang.
  Timeforbrug er ikke opgjort, men der er brugt tid og timer i forhold til forberedelse (det har krævet en del timer at lære skoven og de forskellige muligheder for støttemiljøer rigtig godt at kende, men det er en vigtig del for at skabe tryghed i gruppen), rekruttering, visiterende samtaler af en times varighed før start på forløbet, sparring med samarbejdspartner, opfølgning, afsluttende samtaler og dokumentation i It- system

  Samarbejdet og kombinationen af viden om krop og psyke og viden om natur, har været fantastisk og er blevet modtaget meget positivt af deltagerne.

  Lisbeth Roed, Sundhedskonsulent, Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset, Ballerup Kommune

  Virkning

  Der blev afholdt en forsamtale i forhold til mål og intention med at deltage.
  Deltagerne udfyldte et spørgeskema den sidste gang. Der er afholdt afsluttende samtale, dokumenteret i It-system og afsendt slutnotat til læge.

  Deltagerne har alle svaret at naturforløbet har bidraget til:
  - at de har opdaget nyt i forhold til hvad de kan bruge naturen til
  - de har fået viden og redskaber til at opnå større ro og balance -
  - de forventer at bruge naturen i deres hverdag fremover.
  Alle var meget glæde for at starte med bål
  De udtrykte glæde over det sammensatte team og kunne godt lide at der både var den terapeutiske del og fakta om natur.
  De oplever at forløbet har indfriet deres intention med at deltage.
  Deltagerne har efterfølgende udvekslet telefonnumre med henblik på at mødes i naturen

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er det første forløb der er afholdt. Til efteråret udvider vi med 2 forløb, da både jobcenter og læger er meget begejstrede for tilbuddet

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Der skal afsættes en del tid ud over selve undervisningsdelen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det var udfordrende at finde et egnet sted/miljø, som havde naturkvaliteterne til at understøtte indsatsens formål.
  Ballerup kommune havde flere steder, men de må kun benyttes af skoler og institutioner

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Samarbejdet med Orienteringsklubben (her har vi fået base, toiletter og køkken og vi kan opbevare vores madrasser, bænke og ildfad.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x