Sammenligning af Mindfulness Baseret Stress Reduktion og en lokalt udviklet stress reduktions intervention i Aarhus Kommune

Et randomiseret pilot studie med kontrolgruppe i samarbejde med Aarhus Universitet

Udskriv case

Kontakt

Anne Mette Kvist Vester
Centeradministrator
Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness

Tlf: 24619664
annemette@clin.au.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) har videnskabelig dokumenteret effekt på bl.a. stress, livskvalitet og symptomer på angst og depression og bliver anbefalet til stress ramte borgere i Forebyggelsespakke om Mental sundhed s. 22.
Formålet med dette projekt var at undersøge, om det var muligt at undersøge effekten af MBSR sammenlignet med den vanlige stress reduktions intervention i Folkesundhed Aarhus på daværende tidspunkt samt en venteliste kontrol, herunder
1) At beskrive karakteristika af de borgere, som henvendte sig til kommunen med stress
2) At vurdere accept af interventionerne og deltagelse i studiet
3) At få indikationer på effekter af interventionerne i kommunalt sundhedscenter hos de borgere, der henvender sig for hjælp.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er borgere med oplevet stress, som henvendte sig for hjælp til Folkesundhed Aarhus (kommunalt sundhedscenter) i Aarhus Kommune.

Indsatsen foregik indendørs på Sundhedscenteret og i lokaler på Aarhus Universitet

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.03.2020 - 31.05.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  MBSR er et manualiseret 8 ugers program, der skal undervises af en uddannet MBSR lærer. Der undervises i grupper med optil 30 deltagere med en ugentlig mødegang af 2,5 time og én 8-timers fordybelsesdag. Temaerne er bl.a. stress, perception og kommunikation, og tilgangen er primært oplevelsesbaseret læring. Der laves forskellige mindfulnessøvelser så som body scan, yoga og siddende meditation og kurset inkluderer ca. 45 minutters hjemmearbejde 6 dage om ugen.

  Den lokalt udviklede stress intervention, som var den aktuelle indsats i Folkesundhed Aarhus i foråret 2018, var udviklet og leveret af 2 ansatte psykologer i sundhedscenteret. Det var et 8 ugers forløb baseret på ACT. Der blev undervist i grupper af 12 personer med en ugentlig mødegang af 2,5 time. Tilgangen var mere psykoedukativ og kognitiv sammenlignet med MBSR. Der indgik korterevarende mindfulnessøvelser (body scan og siddende meditation) og kurset inkluderede ca. 45 minutters hjemmearbejde 6 dage om ugen.

  Deltagerne på venteliste blev tilbudt én af ovenstående interventioner efter endt dataindsamling i studiet (12 uger fra første måling).

  Se publiseret artikel i bilag 1

  Materiale

  Artikel - A pilot randomised trial comparing a mindfulness... (PDF)Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sekretærerne fra Folkesundhed Aarhus henviste alle borgere, der henvendte sig til dem for stress intervention til forskergruppe på Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet.
  Forskergruppen kontaktede borgerne og informerede om studiet.
  Interesserede borgere kom til et møde, hvor der blev foretaget forskellige målinger og blev herefter randomiseret til en af de 3 grupper.
  MBSR foregik på Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet.
  Kommunens vanlige stress intervention foregik som vanligt.
  Alle deltagere blev inviteret til eftermålinger efter 12 uger fra første måling.
  Deltagerne fra venteliste gik i gang med intervention.

  Rekruttering

  Borgerne blev rekrutteret via Folkesundhed Aarhus´ hjemmeside som er vanlig procedure https://folkesundhed.aarhus.dk/sundhedsforloeb/stress/.
  På denne måde afspejler vores studiepopulation de borgere, som skal have gavn af interventionerne i det virkelige liv.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  ”MBSR er den stress-reducerende intervention, der har højeste grad af videnskabelig dokumenteret effekt – vores forskning tyder på, at det også gælder, når MBSR tilbydes til borgere med stress i kommunalt sundhedscenter”

  Lise Juul, Lektor, Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness

  Virkning

  Vi fandt:
  • At det er muligt at lave pålidelig forskning om effekt af interventioner i kommunalt sundhedscenter setting. Det er vigtigt, hvis beslutningstagere vil vide noget om effekten af sundhedsfremmede og forebyggende tilbud i kommunerne (som her stressreduktionsintervention). Vores studie viste, at der skete positive ændringer i alle 3 grupper, også i ventelistegruppen (kontrol). Hvis ikke man havde en kontrolgruppe og beroede sin evaluering på før og eftermålinger, kunne man fejlagtigt komme til at konkludere, at det var den kommunale indsats, der forårsagede effekten.
  • At det er en meget relevant målgruppe med potentiale for forebyggelse, der henvender sig for stressreduktionsintervention i kommunalt sundhedscenter (eks. højt stress niveau, ofte i job, men ofte sygemeldt, ingen kroniske sygdomme).
  • Indikationer på, at MBSR er mest effektiv (Tabel 3 i vedhæftede artikel). Trods den meget lille studiepopulation, var der statistisk signifikante positive effekter på trivsel, resiliens og tankemylder af MBSR sammenlignet med at være på venteliste til stressreduktionsintervention (og ret tydelige indikationer på positive effekter på stress og symptomer på angst og depression).
  • Der var ingen indikationer på effekt; forskel i ændringer i resiliens, stress, symptomer på angst og depression imellem kommunens vanlige stress intervention og ventelistekontrol, dog pegede estimaterne om trivsel til fordel for kommunens intervention, men ikke signifikant.
  • I sammenligning imellem MBSR og kommunens vanlige stressreduktions intervention pegede effektestimaterne til fordel for MBSR, men ikke statistisk signifikant.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Studiet er publiceret i det internationale peer-reviewede tidsskrift BMC Public Health (vedhæftet i fil 1)

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Formålet med et randomiseret pilot studie er ikke at vise effekt. Det er der som udgangspunkt ikke nok deltagere til. Formålet er derimod at undersøge gennemførbarhed og accept samt give indikationer på effekt; om der er forskel i de ændringer i outcome (for trivsel, resiliens, stress osv.), der sker i grupperne. Nogle effekter var dog så store, at de blev statistisk signifikante i dette pilot projekt. Nogle effektestimater tydede på effekt, at der var forskelle i ændringer i outcome imellem grupperne. Disse vil muligvis blive statistisk signifikante i et studie med flere deltagere. Hvis der slet ikke er forskel i ændringer i outcome imellem grupperne, vil det ikke forventes, at et større studie vil vise effekt. For at styrke indikationerne om effekt i dette pilot studie, anbefaler vi, at der laves et randomiseret studie med statistisk styrke (=nok deltagere til at kunne vise effekt).

  Ved forskningssamarbejde imellem kommune og universitet skal man sørge for ressourcer til at kompensere for evt. ekstra arbejde for eks. sekretærer i kommunen i forbindelse med rekruttering.
  Indtil der er lavet et større randomiseret studie, må resultaterne fra pilot studie være bedst tilgængelige viden.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  MBSR er en manualiseret intervention, der kan undervises af uddannede MBSR-undervisere. Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness har siden 2013 uddannet MBSR-lærere efter internationale standarder. Der er derfor en god ressource af kvalificerede MBSR-lærere i hele Danmark. www.mindfulness.au.dk.
  Partnerskaber imellem kommuner og universitet er en mulighed.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x