Netværksmøder for medarbejdere +58 år

Trivsel og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Udskriv case

Kontakt

Konny Johannsen
Udviklingskonsulent
Folkesundhed Aarhus kommune

Tlf: 61943011
konma@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

200.000 - 300.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at skabe flere sunde leveår samt fremme medarbejder-kompetencer til at handle på egen sundhed og trivsel de sidste år på arbejdsmarkedet, samt planlægge den gode overgang til pensionstilværelsen i samarbejde med arbejdsgiver. En afledt effekt er fastholdelse af seniormedarbejdere.

Målgruppe & Arena

Medarbejdere i aldersgruppen over 58 år med behov for afklaring og planlægning af de sidste år på arbejdsmarkedet samt overgangen til pension.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  I samarbejde med ledelse, HR og relevante arbejdsmiljøudvalg udvikles og faciliteres netværksmøder og læringsforløb for medarbejdere.
  Der er udviklet procesværktøjer, hvor medarbejderne guides til refleksion over trivsel og sundhed. Desuden rammesættes rum for erfaringsudveksling, sparring og spejling kolleger imellem. Møderne faciliteres af kommunale
  proceskonsulenter, som ikke er involveret i virksomhedens ledelse og HR.
  Netværksmøderne kan indeholde:

  • Virksomhedstilpassede forløb, hvor medarbejdere og ledere bl.a.
  introduceres til værktøjer, der understøtter rettidig planlægning af den gode
  overgang fra arbejdsliv til seniorliv. Her berøres emner som trivsel,
  fastholdelse og værdige generationsskifter, der sikrer bedst mulig
  overdragelse af viden og kultur.

  • Facilitering af møder og læringsrum, hvor medarbejdere kan netværke og
  erfaringsudveksle på tværs af faglighed.

  • Udvikling af medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at tage ansvar
  for egen trivsel og sundhed de sidste år på arbejdsmarkedet samt
  planlægning af den gode pensionsovergang.

  • Facilitering af møder og læringsrum for leder- og arbejdsmiljøgrupper i
  forhold til at understøtte medarbejdernes afklaring og planlægning af de
  sidste år på arbejdsmarkedet.

  • Brobygning til øvrige netværkstilbud og seniorvejledning med henblik på at
  understøtte den gode overgang til pension

  Se video nedenfor om indsatsen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Seniornetværksmøder for medarbejdere udvikles i samarbejde med ledere, HR og relevante arbejdsmiljøudvalg i den respektive organisation/ afdeling. Der er også inddraget videns-personer efter indhold og relevans.

  Rekruttering

  Medarbejderne inviteres via deres arbejdsmail.

  Økonomi pr. år

  200.000 - 300.000

  Indsatsen er en del af en større budgetramme, så det er ikke estimeret ned i den enkelte indsats hvad det har kostet.

  42% har fået lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet

  Konny Johannsen, Udviklingskonsulent, Folkesundhed Aarhus kommune

  Virkning

  Generelt har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger fra de medarbejdere som har deltaget i forløbet.
  Citater fra medarbejdere:
  • ”Godt at få sat ord på tanker og nye ideer”
  • ”Dejligt at mærke man ikke er alene med sine tanker om seniorlivet”
  • ”Dejligt med rum til sparring med mine jævnaldrende kollegaer”
  • ”Gode samtaler og åbenhed fra mine kollegaer”
  • ”Gode spørgsmål som har sat gang i mine tanker om fremtiden”
  • ”Gode dialoger rundt om bordet”
  Vi har i en anonym undersøgelse spurgt deltagerne om de på baggrund af netværksforløbet har fået lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet. 42% svarede JA

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Til spørgsmålet om vi som arbejdsgiver kan bidrage til trivsel og fastholdelse af medarbejdere, gennem netværksmøder, må vi sige Ja.
  Det er berigende at møde den taknemlighed og det engagement som vi møder hos senior medarbejdere.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Generelt har vi ikke mødt mange udfordringer undervejs. Hvilket formentlig bunder i at vi har haft et tæt samarbejde med HR og arbejdsmiljøorganisationen, som har banet vejen for den ledelsesmæssige opbakning.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x