Naturaktiviteter for unge mænd – Faaborg-Midtfyn Kommune

Projekt Naturens Rige

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt
Tlf:

Formål

Formålet med indsatsen har primært været at skabe fællesskab blandt de unge i naturen. Derudover har målet været at gøre naturen til en tryg og åben ramme, hvor de unge har kunnet mødes om aktiviteter og derigennem lære at bruge naturen.

Målgruppe & Arena

Indsatsen har primært været rettet mod sårbare unge mænd i alderen 16-30 år (i praksis var deltagerne mellem 18-25 år), men unge kvinder var også velkomne. Målgruppen blev valgt, da der i kommunen var flere sundhedstilbud for kvinder og ældre mænd, men ingen for de yngre mænd. Selvom der var fokus på sårbare og udsatte unge, var det ikke et krav, at de unge havde en diagnose.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Selve indsatsen blev tre aktivitetsgange á tre timers varighed fra omkring kl. 15-18. De unge mødtes med aktionslæringsgruppen på Faaborg Havn. Derfra blev de unge transporteret ud til nogle nærliggende naturområder, hvor de fik mulighed for at deltage i forskellige naturaktiviteter. I praksis var det kun to aktiviteter, der i sidste ende endte med at blive til noget: havørredfiskeri fra kysten med stang og vaders samt snorkeltur med undervandsjagt. Derudover indeholdt de tre gange altid båltænding og primitiv ”madlavning” i form af brød bagt på en rist og pølser.
De anvendte naturområder blev valgt ud fra et nærhedsprincip og måtte ikke ligge meget længere væk end 10min kørsel fra havnen. Derudover skulle de ligge ved vandet, da naturaktiviteterne primært handlede om vandet og havet. Der måtte gerne være smukt og så skulle stedet udgøre et støttemiljø for de unge, dvs. stedet skulle være forholdsvis afskærmet, så de unge ikke følte sig udstillet.

Organisering og samarbejdspartnere

Den udøvende gruppe har bestået af en naturvejleder fra Trente Mølle og en tidligere pædagog fra produktionsskolen i Faaborg. Organisatorisk blev naturvejlederen fra Trente Mølle projektleder på indsatsen. Naturvejlederens rolle blev derudover at være naturformidler, igangsætter og udstyrsansvarlig, mens den tidligere ansatte på produktionsskolen havde relationen til målgruppen og blev den, der opsøgte de unge, holdt kontakten med dem og afhentede deltagerne efter behov.

Rekruttering

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

, ,

Virkning

De unge har fået små succesoplevelser, og en oplevelse af at andre kompetencer bringes i spil i naturen.

Det har været lærerigt og værdifuldt at opnå kendskab til og få erfaringer med målgruppen gennem indsatsen.

Det har været positivt og afgørende både for deltagernes udbytte af indsatsen og for undervisernes håndtering af deltagerne og aktiviteterne at være to undervisere med forskellige kompetencer.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Derudover er det oplevelsen, at den naturfaglige faglighed ikke er blevet tydeliggjort nok.

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det har været vanskeligt at rekruttere og fastholde målgruppen. Det har været helt afgørende at have en med, som kendte de unge og som de unge var trygge ved.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Indsatsen har været udfordret af besparelser og omstruktureringer, hvilket resulterede i en meget mindre indsats end først planlagt.

Indsatsens lille omfang (få deltagere) og korte varighed (få gange) har været udfordrende ift. at forankre brugen af naturen hos deltagerne.

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x