Naturaktiviteter for unge mænd – Faaborg-Midtfyn Kommune

Projekt Naturens Rige

Udskriv case

Kontakt

Louise Dal
Chefkonsulent, projektleder Naturens Rige
Sund By Netværket

Tlf: +45 3370 3335
LOD@sundbynetvaerket.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Denne case var en del af Sund By Netværkets aktionslæringsforløb Naturens Rige, som forløb fra 2017-2019. Formålet med indsatsen har primært været at skabe fællesskab blandt de unge i naturen. Derudover har målet været at gøre naturen til en tryg og åben ramme, hvor de unge har kunnet mødes om aktiviteter og derigennem lære at bruge naturen.

Målgruppe & Arena

Indsatsen har primært været rettet mod sårbare unge mænd i alderen 16-30 år (i praksis var deltagerne mellem 18-25 år), men unge kvinder var også velkomne. Målgruppen blev valgt, da der i kommunen var flere sundhedstilbud for kvinder og ældre mænd, men ingen for de yngre mænd. Selvom der var fokus på sårbare og udsatte unge, var det ikke et krav, at de unge havde en diagnose.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2017 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Selve indsatsen blev tre aktivitetsgange á tre timers varighed fra omkring kl. 15-18. De unge mødtes med aktionslæringsgruppen på Faaborg Havn. Derfra blev de unge transporteret ud til nogle nærliggende naturområder, hvor de fik mulighed for at deltage i forskellige naturaktiviteter. I praksis var det kun to aktiviteter, der i sidste ende endte med at blive til noget: havørredfiskeri fra kysten med stang og vaders samt snorkeltur med undervandsjagt. Derudover indeholdt de tre gange altid båltænding og primitiv ”madlavning” i form af brød bagt på en rist og pølser.
  De anvendte naturområder blev valgt ud fra et nærhedsprincip og måtte ikke ligge meget længere væk end 10min kørsel fra havnen. Derudover skulle de ligge ved vandet, da naturaktiviteterne primært handlede om vandet og havet. Der måtte gerne være smukt og så skulle stedet udgøre et støttemiljø for de unge, dvs. stedet skulle være forholdsvis afskærmet, så de unge ikke følte sig udstillet.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Den udøvende gruppe har bestået af en naturvejleder fra Trente Mølle og en tidligere pædagog fra produktionsskolen i Faaborg. Organisatorisk blev naturvejlederen fra Trente Mølle projektleder på indsatsen. Naturvejlederens rolle blev derudover at være naturformidler, igangsætter og udstyrsansvarlig, mens den tidligere ansatte på produktionsskolen havde relationen til målgruppen og blev den, der opsøgte de unge, holdt kontakten med dem og afhentede deltagerne efter behov.

  Rekruttering

  I Faaborg-Midtfyn er erfaringen, at det er afgørende, at rekrutteringen varetages af en person, som målgruppen kender og føler sig trygge ved. Det har været den udløsende faktor for at arbejde med den her målgruppe - at man har nogen, der kan arbejde inde bag linjerne, og giver de unge en hånd.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke oplyst

  … og det tror jeg simpelthen er den udløsende faktor for at arbejde med den her målgruppe. Det, at man kommer ind bag linjerne og har nogen, der kan arbejde inde bag linjerne, fordi de [unge] kommer ikke af sig selv. De skal have en hånd at holde i for at komme til sådan noget som det her. Og det er næsten den vigtigste lære, jeg har gjort. Jeg tror, hvis jeg ikke havde haft min samarbejdspartner på produktionsskolen, så kunne jeg have stået og blafret nede på den havn i lang tid.

  Ulrik Boll, Naturvejleder, Trente Mølle

  Virkning

  De unge har fået små succesoplevelser, og en oplevelse af at andre kompetencer bringes i spil i naturen.

  Det har været lærerigt og værdifuldt at opnå kendskab til og få erfaringer med målgruppen gennem indsatsen.

  Det har været positivt og afgørende både for deltagernes udbytte af indsatsen og for undervisernes håndtering af deltagerne og aktiviteterne at være to undervisere med forskellige kompetencer.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Derudover er det oplevelsen, at den naturfaglige faglighed ikke er blevet tydeliggjort nok.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det har været vanskeligt at rekruttere og fastholde målgruppen. Det har været helt afgørende at have en med, som kendte de unge og som de unge var trygge ved.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Indsatsen har været udfordret af besparelser og omstruktureringer, hvilket resulterede i en meget mindre indsats end først planlagt.

  Indsatsens lille omfang (få deltagere) og korte varighed (få gange) har været udfordrende ift. at forankre brugen af naturen hos deltagerne.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x