Samskabelse med de unge – Billund Kommune

Projekt Naturens Rige

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt
Tlf:

Formål

Aktionslæringsgruppen primære formål har været at samskabe med de unge. Herudover har gruppen haft et ønske om at skabe en form for sociale aktiviteter i naturen, som kan give de unge en oplevelse af fællesskab, af at have værdi, af succes og derigennem øge deres mentale trivsel. Gruppen har derfor haft fokus på at skabe sociale aktiviteter, hvor de unge møder hinanden og er sammen om noget fælles tredje, nemlig naturen. For at understøtte disse sociale aktiviteter og møder har de været i gang med at udvikle et sted i naturen med nogle faciliteter og rammer, som skal give de unge mulighed for at mødes udenfor.

Målgruppe & Arena

Indsatsen har primært været rettet mod unge i sårbare og udsatte positioner mellem 15-30 år i udsatte positioner, da det er den målgruppe, medarbejderen fra ungeafdelingen til daglig har kontakt med. Med udgangspunkt i et specifikt naturområde har aktionslæringsgruppen i samskabelse med en gruppe af 25 unge brugt det sidste halvandet år på at finde ud af, hvordan den endelige indsats skal udformes ud fra de unges behov og ønsker.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Forløbet har været en vekselvirkning mellem lokale møder i aktionslæringsgruppen og fire aktioner, hvor en sekundær gruppe af unge er blevet inddraget i samskabelsesprocessen. Der er blevet afholdt 10-12 lokale møder for selve aktionslæringsgruppen. Møderne er foregået udendørs og aktionslæringsgruppen har til disse møder prioriteret at bruge tid på at lære hinanden at kende. Derudover er møderne blevet brugt på at snakke om indsatsen, planlægge og forberede de fire aktioner, se forskellige naturområder i kommunen og have besøg af forskellige natur-aktører, som har præsenteret mulige aktiviteter i naturen mm.

De fire aktioner har haft forskelligt fokus. Første aktion var en kortlægningsaktion, hvor den sekundære gruppe af unge var med til at kortlægge området og komme med ideer og ønsker til mulige aktivitetsformer. Anden aktion var en prioriteringsaktion, hvor alle ideerne og ønskerne fra første aktion blev prioriteret af de unge og aktionslæringsgruppen. Tredje aktion var en planlægningsaktion, hvor de unge i samarbejde med forskellige foreningsrepræsentanter planlagde fjerde aktion, som var en aktivitetsdag i området med fokus på at være sammen og møde naboerne. Til denne aktion havde naboerne mulighed for at komme med ideer og bekymringer i forhold til området. Aktionslæringsgruppen havde oprindelig indtænkt en femte aktion, hvor politikere og andre fremtrædende personer skulle have været med ud i området, da det i sidste ende er politikerne, der beslutter, om indsatsen skal fortsætte. Denne aktion blev dog udskudt, da gruppen havde behov for at vende tilbage i processen og i højere grad få greb om, hvad det præcis er, indsatsen skal kunne, samt at få dokumenteret og nedskrevet vigtige skridt på vejen.

Fra begyndelsen havde aktionslæringsgruppen tænkt, at indsatsen skulle kunne noget mange forskellige steder i kommunen, men de nåede frem til, at det var nødvendigt at finde et konkret område, som kunne danne rammen for indsatsen. Aktionslæringsgruppen havde på forhånd opstillet nogle kriterier for den natur, der skulle være i området, men var samtidig afklarede med, at nærhed var det væsentligste kriterie.

Organisering og samarbejdspartnere

Aktionslæringsgruppen har bestået af seks ansatte og én borger. Borgeren er en ung kvinde, som har deltaget som frivillig i gruppen. Af de ansatte kommer to fra Natur-afdelingen og arbejder med natur og friluftsliv, den ene som teamkoordinator. Tre af de ansatte kommer fra Sundhedsstaben, hvoraf den ene er leder af staben, den anden er sundhedskonsulent og den tredje er analysekonsulent. Den sidste af de ansatte er fra Ungeafdelingen og arbejder med sårbare unge i udsatte positioner.
Organisatorisk har det været sundhedskonsulenten fra sundhedsstaben, der har haft projektlederansvaret. Vedkommende har været tovholder, har indkaldt til møder, sendt dagsordener ud, uddelegeret opgaver, sørget for referater mm. De andre i aktionslæringsgruppen har budt ind i forhold til deres faglige og personlige kompetencer. Alle beslutninger er blevet taget i fællesskab.

Rekruttering

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

, ,

Virkning

Naturen er rummelig og giver deltagerne nogle sanseindtryk, som giver dem ro i hovedet og kroppen. Samtidig rummer naturen et legende element, som bidrager med større kreativt.

Naturen kan bruges på mange forskellige måder og de unge har erfaret, at de får energi af at være i naturen (i modsætning til at sidde inde og spille computer).
Det har betydning, at der er blevet arbejdet med at skabe et fysisk rum, hvor den enkelte kan koble fra og være til stede i nuet.

Det har været afgørende med opbakning og vedholdenhed fra aktionslæringsgruppen.

Det interne samarbejde har været givende, da mange forskellige faglige og personlige kompetencer er blevet bragt i spil. Gruppedynamikken har været velfungerende, hvilket har været afgørende for lysten til og motivationen for at indgå i indsatsen. Grunden har været, at møderne er foregået i naturen og aktionslæringsgruppen har brugt tid på at lære hinanden at kende gennem forskellige aktiviteter.

Det eksterne samarbejde har været positivt, og samarbejdspartnerne, fx lokale foreninger, DGI-instruktører mm har bidraget med ny viden og erfaringer indenfor forskellige områder.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Der er blevet gennemført reel samskabelse med målgruppen. Det har haft betydning, at der ikke har været et fast mål eller en defineret retning fra begyndelsen, samt at der er blevet givet tid til processen og at kontrollen er blevet sluppet. Dette har givet en oprigtig lydhørhed overfor de unges ønsker og ideer, hvilket har medført en viden om og et ændret syn på målgruppen.

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Samskabelsesprocessen har været udfordrende. Arbejdsgangen har været meget anderledes og det har været vanskeligt ikke at kende retningen på indsatsen.

Det har været udfordrende at fastholde de unge i indsatsen, både fordi det er en sårbar målgruppe, men særligt fordi der sker mange omvæltninger for de unge, fx højskoleophold, flytning m.m.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Aktionslæringsgruppen har gennem deltagelsen i Krop og bevægelse i Naturens Rige savnet flere konkrete værktøjer til at bruge i samskabelsesprocesse.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Reel samskabelse (ikke blot inddragelse) har medført, at der er blevet lyttet oprigtigt til de unges ønsker og ideer.

Opbakning fra de unges kommunale forløb, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning.

De unge er blevet hørt undervejs i processen og deres ideer og tanker er blevet taget alvorligt. Det har givet dem en følelse af at kunne bruges til noget og være
værdifulde.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x