Basal – sammen om trivsel

Et forebyggende mestringsforløb, der giver elever i 7.-10. klasse grundlæggende værktøjer til at have det godt med sig selv og andre - både i og udenfor skolen.

Udskriv case

Kontakt

Malene Norborg Petersson
Chefkonsulent
Komiteen for Sundhedsoplysning

Tlf: 30277747
mn@sundkom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens overordnede formål er at styrke elevernes trivsel og øge deres mentale sundhed og dermed forebygge udvikling af mistrivsel og dårlig mental sundhed. Det gøres ved, at eleverne trænes i at bruge redskaber, der øger deres tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering).

Målgruppe & Arena

Målgruppe: elever i 7.-10. klasse
Arena: Grundskoler

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2021 - 31.12.2024

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Basal – sammen om trivsel består af et klassebaseret forløb til elever og et kompetenceudviklingskursus til lærere. Elevforløbet består af 8 moduler á to lektioner. Det er bygget op om både digital og analog undervisning og omfatter øvelser og træning i simple redskaber, der tager afsæt i relevante emner fra de unges hverdag, fx pres, præstationer, venskaber og relationer samt usikkerhed og bekymringer.

  Skolernes medarbejdere bliver vejledt og kompetenceudviklet til at anvende og facilitere indsatsens metoder og indhold til eleverne, så de kan bruge redskaberne i hverdagen. Desuden introduceres forældre og øvrige medarbejdere til indsatsens værktøjer via målrettet materiale.

  Indsatsen forankres på skoler i samarbejde med kommunen. Uddannelsen af medarbejderne varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning.

  Indsatsen er baseret på programmerne MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE, der begge bygger på anerkendt viden og mange års erfaringer med henholdsvis den mentaliseringsbaserede tilgang og mestring i praksis. Begge er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Indsatsens konkrete indhold udvikles på baggrund af principper, temaer og redskaber fra de to programmer, og udformningen af undervisning og øvelser med eleverne har fokus på, at eleverne lærer at håndtere de særlige udfordringer, som kendetegner målgruppen.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsens implementeres i samarbejde mellem skole og kommune. Skolen udvælger en koordinator, der fungerer som kontaktperson til Komiteen for Sundhedsoplysning og kommunen. Udvalgte medarbejdere på skolen underviser og afholder klasseforløb lokalt på skolen.

  Rekruttering

  De 6 skoler, der er med i pilotafprøvningen, er bl.a. rekrutteret gennem samarbejde med kommunalt netværk. Fremadrettet rekrutteres der på samme vis, samt gennem oplæg, konferencer og mailkorrespondance.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen er finansieret af Ole Kirk’s Fond. Det er gratis for skoler og kommuner at deltage i både pilot- og udbredelsesfasen.

  ”Et fantastisk forløb, forankret i forskning og helt tæt på praksis”

  Anonym, Skoleleder, Østjylland

  Virkning

  Pilotprojektet er stadig i gang, og data er derfor ved at blive indsamlet af Statens Institut for Folkesundhed.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - At der er opbakning fra skoleledelsen.
  - At forløbet – bestående af 8 moduler – så vidt muligt afholdes 8 uger i træk uden afbrydelser af fx ferier.
  - At de af skolens medarbejdere, der afholder forløbet, har en tilknytning til klassen. Dog behøver det ikke at være en kontaktlærer.
  - At de af skolens medarbejdere, der afholder forløbet, er optaget af og brænder for trivselsfremme og -forebyggelse.
  - At skolens medarbejdere selv får lov at tilvælge indsatsen i forhold til at sikre ejerskab.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke oplevet barrierer i forhold til gennemførelsen af indsatsen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - At have haft et fokus på det pædagogiske personales ejerskab, som bl.a. er opnået gennem kompetenceudvikling, dvs. kursus og vejledning.
  - At det pædagogiske personale har fået praksiserfaring med indsatsens metoder og indhold forud for afholdelsen af forløb i skoleklasserne.
  - At indsatsen er baseret og udviklet på baggrund af velafprøvede og veldokumenterede indsatser og materiale.
  - At materialet, dvs. Guide til facilitering, Elevhæfte og web app, har været gennemarbejdet og lettilgængeligt for hhv. det pædagogiske personale og eleverne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x