ABC for mental sundhed på FGU i Vejle Kommune

Undervisning i mental sundhedsfremme

Udskriv case

Kontakt

Mette Stoffer
Sundhedskonsulent
Afdeling: SPOR18 - Sundhed, Psykisk Overskud og Robusthed, Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune

Tlf: 23 81 41 58
mesto@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At sætte fokus på mental sundhed på FGU, herunder at:

- Opkvalificere underviserne i at arbejde med mentalt sundhedsfremme
- Øge elevernes bevidsthed om deres mentale sundhed
- Skabe synlighed omkring mulighederne for at påvirke sin egen og andres mentale sundhed og understøtte etablering af flere fællesskaber på og udenfor skolen

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er dobbelt. Dels har det været hensigten at opkvalificere underviserne på FGU til at arbejde mentalt sundhedsfremmende, dels at undervise FGU-eleverne i mental sundhed.

FGU Trekanten består af fem forberedende grunduddannelser beliggende i Trekantsområdet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/05/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Undervisningen har strakt sig over et år.

  Første corona-nedlukning: online workshop for FGU-eleverne med fokus på deres trivsel og ABC-budskaberne faciliteret af sundhedskonsulent fra Spor18 og FGU-holdets underviser.

  Maj 2020: Undervisning af personalet på FGU Trekanten i ABC for mental sundhed. Der blev nedsat et ABC-team bestående af leder + fire undervisere.

  September 2020: Sundhedsuge, hvor tre hold undervises i ABC-budskaberne og mikrohandlingers betydning for vores mentale sundhed. Undervisningen forestås af sundhedskonsulent og FGU-undervisere i samarbejde.

  Februar 2021: eleverne evaluerer et aktivitetsforløb med afsæt i A, B og C.

  Både undervisere og elever er blevet undervist i ABC-budskaberne, i dagsrejsefortælling og mikrohandlinger, ligesom de gennem øvelser og små opgaver har forholdt sig til deres egen ABC-adfærd. Underviserne har løbende været opmærksomme på at udpege mikrohandlinger i elevernes hverdag. Det har øge elevernes opmærksomhed og bevidsthed på mikrohandlingernes betydning for egen og andres mentale sundhed.

  En underviser fra FGU fortæller i denne video om erfaringerne med ABC for mental sundhed i regi af FGU:

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er et samarbejde mellem SPOR18 - Sundhed, Psykisk Overskud og Robusthed, Sundhedsafdelingen Vejle kommune og FGU Trekanten.
  Spor18 har gennem mange år samarbejdet med FGU og har haft flere projekter sammen. Samarbejdet bygger på allerede eksisterende relation.

  Rekruttering

  Der er ikke foretaget egentlig rekruttering, samarbejdet eksisterede forud for indsatsen, og pga. corona blev det nærliggende at arbejde med de unges mentale sundhed.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Ingen ekstra omkostninger ud over løn til sundhedskonsulenten

  ”I foråret 2020 brugte jeg ABC-rammen til at få indblik i mine elevers trivsel”

  Lene Hvam, Underviser, FGU Trekanten

  Virkning

  Undervisningsforløbet er ikke systematisk evalueret.
  Efterfølgende har der været stor efterspørgsel fra andre FGU-undervisere ift. at gennemføre ABC-workshops på deres hold. De involverede undervisere melder tilbage, at ABC-rammen er frugtbar ift. at tale om trivsel på deres hold, og at rammen giver mening for både elever og undervisere.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  FGU Trekanten har yderligere planer om at bruge ABC-rammen som fundament for arbejdet med mental sundhedsfremme. Bl.a. ved at:
  - Elevrådet gøres til ABC-ambassadører
  - Hele skolen arbejder med skabelsen af ABC-produkter, der viser mikrohandlinger fra ung til unge
  - Det gode overgang – udvikle materialer, der støtter den gode velkomst
  - Opstart af nyt skoleår august 2021 gøres gennem brug af ABC-ramme
  - Virtuel FGU, nyt klassetilbud med opstart i april 2020. Den gode velkomst er beskrevet for eleven i elevhåndbogen og skal praktiseres af underviserne
  - ABC-budskaberne indtænkes løbende i Virtuel FGU, bl.a. gennem elevernes forslag til og leg med
  mikrohandlinger

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Der skal være ledelsesmæssig opbakning og afsættes underviserressourcer til arbejdet med ABC. Det er vigtigt at være flere undervisere, der i fællesskab løfter opgaven.
  Start med at tage udgangspunkt i de eksisterende samarbejdsrelationer, det er ofte nemmere til en start.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er afgørende, at de faste undervisere på FGU-holdene deltager aktivt i undervisningen og dermed hjælper med at relatere de berørte temaer til de unges levede liv.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den gode skolestart

  Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

  Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

  Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x