Kultur som sundhedsfremmende aktivitet for unge på en ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune

Aktive og meningsfulde fællesskaber for unge gennem kunst og kultur

Udskriv case

Kontakt

Lene Winkler Brodde
Koordinator Sundhedsfremme og Forebyggelse
Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tlf: 20183303
lene.winkler@rksk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Igennem kunst og kultur vil vi skabe aktive og meningsfulde fællesskaber for unge, for at fremme den mentale sundhed, og samtidig bane vejen for nye samarbejdsrelationer på tværs af kultur, fritid, frivillighed og sundhedsfremme.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er unge på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) i gymnasierne: HHX og HTX.
De unge kommer fra hele Ringkøbing-Skjern kommune til skolen i Skjern.
Der er ca. 330 elever i alt, og 130 i 1.g.
Aktiviteterne har foregået på skolen.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.11.2021 - 30.04.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Ringkøbing-Skjern kommune har med Kulturens Rige undersøgt, hvordan kulturen kan bruges som sundhedsfremmende aktivitet for unge på ungdomsuddannelser. Aktionslæringsgruppen har arbejdet med to forskellige elementer 1) kulturworkshops i skoletiden for alle 1.g’ere med minikoncert og oplæg om musikkens betydning for mental sundhed ved lokal up-coming musiker, korworkshop, bodypercussion, teambuilding-aktiviteter samt fællesskabte kunstværker i klasserne samt 2) ”Cooltur”-cafeer efter skoletid, hvor alle skolens elever inviteres. På eftermiddagsworkshopperne har der været brætspilscafé, musik v. musikskolelærer, fællesspisning, maling af metalfisk til et tilbagevendende event i kommunen. Gennem eftermiddagsworkshops og besøg i undervisningen på en af kommunens ungdomsuddannelser har aktionslæringsgruppen søgt at skabe aktive og meningsfulde fællesskaber for unge med det formål at fremme de unges mentale sundhed. Samtidig har aktionslæringsgruppen haft fokus på at bane vejen for nye samarbejdsrelationer på tværs af kultur, fritid, frivillighed og sundhedsfremme i kommunen.

  Der har været afholdt 2 arrangementer for alle 1.g’ere i deres skoletid, dvs. 2 timer med mødepligt.
  Begge arrangementer indeholdte forskellige kulturelle workshops, som eleverne ikke kendte i forvejen.
  1. minikoncert og oplæg om musikkens betydning for mental sundhed ved lokal up-coming musiker, workshop: kor, bodypercussion v. kulturskolen og eksterne instruktører.
  2. Workshop: Skuespil v. Kulturskolen, Trommer v. Drum Tripe Ringkøbing, Teambuildingsaktiviteter v. Ungdomsskolen, Maling på lille lærred ”smiley” – der bliver et stort fælleskunstværk i klasserne v. Kulturskolen.

  Arrangementerne følges i 2023 op med 3 små ”Cooltur”-Cafeer efter skoletid, hvor alle elever inviteres.
  1. Musik v. pianist fra Kulturskolen. Fortælling om Vinterlys-festivalen i Skjern 2023, og maling af ”fisk” i fluorescerende farver, der skal indgå i festivalen. Brætspilscafe v. ungdomsskolen. Mad fra lokalt værested.
  2. Deltagelse i Vinterlys-festivalen
  3. Programmet er ikke helt fastlagt endnu, - men der arbejdes på Litteratur v. Biblioteket, Teatret OM, Lego-master, Comedy, ”Nogen at tale med”, Fælles madlavning.

  Vi har anvendt principperne fra ABC-mental sundhed, som grundlag for indsatserne. Eleverne skal være aktive, de er sammen med andre elever for at opbygge fællesskab og relationer, og målet er at nogen vil opleve kunsten og kulturen som meningsfuld og inspirerende til at turde gå nye veje efterfølgende.

  Materiale

  Billede - HTX kreativ workshop fiskDownload

  Evalueringsrapport for Projektet "Kulturens Rige"Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er nedsat en lokal aktionslæringsgruppe bestående af repræsentanter fra Kulturskolen, Ungdomsskolen, adm. Kultur og Fritid, Sundhedsfremme og det lokale frivilligcenter - Frivillig Vest inkl. Selvhjælp.
  Der er samarbejdet med ledelse, medarbejdere og elever fra Uddannelsescentret, mhp. inddragelse i planlægning, udførelse af konkrete opgaver og gennemførelse.

  Rekruttering

  Efter aftale med ledelsen på skolen, blev de første arrangementer afviklet i elevernes skoletid, for at sikre deltagelse, og for at vise overfor eleverne at skolen bakker op om vigtigheden af projektet.

  Elever på skolen har medvirket, både igennem møder og interview, opgaveskrivning om formidling af projektet, arbejde med logo og navn til cafeerne. Vi har været afhængige af engagerede undervisere på skolen, der har inddraget det i undervisningen. Der bliver lavet plakater, med udgangspunkt i elevernes input, der formidles på skolen.

   På nuværende tidspunkt er cafeerne ikke afviklet, så vi kan ikke sige noget om deltagerantallet, når de er frivilligt for eleverne at møde op.
  Der vil blive opdateret, når cafeerne er afviklet, så vi ved mere om deltagelsen ift. erfaringsudveksling

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Vi har anvendt principperne fra ABC-mental sundhed, som grundlag for indsatserne. Eleverne skal være aktive, de er sammen med andre elever for at opbygge fællesskab og relationer, og målet er at nogen vil opleve kunsten og kulturen som meningsfuld og inspirerende til at turde gå nye veje efterfølgende.

  Lene Winkler Brodde, Koordinator Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune

  Virkning

  Projektet er endnu ikke afsluttet, og vi finder først ud af om eleverne vil møde op i deres fritid, i løbet af de næste 3 måneder (efterår 2023).

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Da projektet ikke er færdigt, er det vanskeligt at vurdere på indsatsen endnu

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Eleverne har i høj grad haft svært ved at overskride egne grænser og udfolde sig i de forskellige aktiviteter. Vi har i det store forebyggelsesperspektiv valgt 1.g’erne (der startede 1 måned før det første arrangement), fordi vi så forventer, at deres kommende år på skolen, kan blive lettere med en god start sammen. Men det er helt klart, at havde vi valgt 2. eller 3.g. så ville de have en tryghed på skolen og med hinanden, så de formentligt ville være mere aktive og trygge i situationerne.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været en udfordring for os, at rekruttere professionelle kunstnere / undervisere til workshopsene, da de som udgangspunkt er vant til meget færre elever/soloundervisning i deres hverdag, og ikke føler sig rustet til at gennemføre en workshop med f.eks. 25 -50 elever.
  Der har ikke været et aktivt elevråd på skolen i perioden, så det har været svært at få elever inddraget i hele processen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Ved det andet arrangement valgte vi at lade eleverne følges ad klassevis, så de opleverede mere tryghed i at udfolde sig sammen, end til første arrangement, hvor de lige var startet på skolen, og blev blandet helt tilfældigt.
  En underviser på skolen har været god til at få elever involveret på forskellig vis, så vi har fået forskellige input.

  Som afsæt i alle indsatser har vi set på hvilke tilbud og muligheder, der generelt er indenfor kunst og kultur i vores kommune, så aktiviteterne både bliver et udstillingsvindue, for de mange muligheder der er på tværs af foreninger og kulturelle organisationer. Det har styrket de lokale initiativer.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x