Nye rammer for en alkoholfri sidste skoledag – i Faxe Kommune – koordineret af SSP

3 trin til en alkoholfri sidste skoledag

Udskriv case

Kontakt

Christian Dose Jørgensen
SSP
Faxe Kommune

Tlf: 23608346
chrij@faxekommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

SSP i Faxe Kommune har de seneste 18 år været arrangører af sidste skoledag, som har været med alkohol. Dog blev det i 2018 besluttet at sidste skoledag skulle være alkoholfri med henblik på at efterleve kommunens egen politik vedrørende alkohol.

Hovedformålet med indsatsen er, at sidste skoledag er alkoholfri, og metoden dertil er at holde fast i det de unge gerne vil og tilbyde alternativer til alkohol.

Målgruppe & Arena

Afgangselever i folke-, privat- og friskoler, samt elever fra dagskoler.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  De sidste cirka 18 år er det SSP, som har arrangeret sidste skoledag.
  Sidste skoledag har altid bestået, af ”tre trin”, som også er bevaret i den alkoholfri version.

  Trin 1, Eleverne deltager i arrangementer på deres respektive skole
  Trin 2, Alle elever køres til et fælles område med aktiviteter, som er arrangeret af SSP.
  Trin 3, Forældrene står for privatfester om aftenen.
  Der har derfor været en veletableret procedure for afholdelse af sidste skoledag, hvilket har været et godt grundlag at bygge videre på.
  I 2018 blev kommunens alkoholpolitik dog skærpet således, at der ikke må indtages alkohol på kommunens matrikler og at skolens lærere ikke må deltage i arrangementer, hvor der bliver indtaget alkohol. Dermed blev sidste skoledag alkoholfri.

  Forinden sidste skoledag tager SSP ud på skolerne og taler med de unge om hvilke aktiviteter de kunne tænke sig i forbindelse med sidste skoledag - og tager en særlig snak med de elever, som er skeptiske overfor at arrangementet er alkoholfrit. Der er arrangeret fælles kørsel for eleverne, så de i samlet flok køres ud til en stor festplads lidt udenfor byen. Der er gratis forplejning på festpladsen og de unge hentes igen, så der hverken er behov for at medbringe tasker eller behov for at starte en parallelfest et andet sted. De unge køres tilbage til skolen igen ved 15- tiden.

  Udover forplejning er der på pladsen aktiviteter som, rodeotur, tovtrækning mellem klasserne, DJ og mange forskellige aktiviteter. Til sidst afsluttes med en stor skumfest, som beredskabsstyrelsen står for.

  Det er et lokalt eventbureau, som står for aktiviteterne til arrangementet. SSP har fokus på at samarbejde så bredt som muligt, så en så stor del af lokallivet er involveret i arrangementet.

  Har eleverne alkohol med kontaktes forældrene.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  SSP er formel tovholder for arrangementet, men arrangementet bliver til i fælles samarbejde med: Forældrerådet som, har været med til planlægningen, Natteravnene, som deltager og bl.a. hjælper med at dele snacks ud, et lokalt eventbureau står for aktiviteterne, det lokale erhvervsliv står for sponsorater i form af forplejning, underholdning fx DJ, Beredskabsstyrelsen står for afvikling af skumfest i slutningen af festen, politiet er til stede og går og hilser på de unge. Vej og park (hører under kommunen) står for affaldshåndtering. Klubmedarbejdere og socialrådgivere deltager også. Samarbejdet strækker sig over kommune, private og organisationer, fordi der er en fælles forståelse af at skabe en positiv opmærksomhed på arrangementet og passe på de unge.

  Pressen spiller en central rolle i forhold til at få den gode historie ud og er derved med til at skabe opmærksomhed på arrangementet.

  Rekruttering

  Afgangseleverne rekrutteres via skolen.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Udgifter til: Transport
  Forplejning
  Eventbureau
  Specialskoler står selv for transport, så de har mulighed for fx at komme tidligere og gå lidt før.

  "Overordnet arbejder vi med, at tager man noget, som ikke længere, kan være en del af rammen, så erstatter vi det med noget, som vi via dialog med de unge, har fundet frem til er mere attraktivt”.

  ”SSP oplevede tidligere at få henvendelser vedrørende sidste skoledag fra det lokale erhvervsliv og borgere i byen, men efter ændringer i arrangementet er der ingen borgere, som er generede af arrangementet”.

  Christian Dose Jørgensen, SSP konsulent, Faxe Kommune

  Virkning

  Arrangementet er alkoholfrit og der er ingen sager om utryghed og hærværk, hvilket der var førhen.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Fokus på at inddrage lokalmiljøet, fx i form af sponsorater og synlighed.
  Faxe Kommune mener selv, at en af årsagerne til at de er lykkedes med alkoholfri sidste skoledag, er fordi de havde et veletableret koncept i forvejen. Da de tog alkoholen ud af arrangementet, erstattede de dem med nye attraktive aktiviteter, som er planlagt i tæt dialog med de unge.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Nogle unge var modstandere af at sidste skoledag blev alkoholfri, men her brugte SSP alkoholpolitikken som løftestang og påpegede at det var et vilkår, at den var alkoholfri og så tale de positive ting ved fællesskabet op.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Lokalpolitikere og presse skal være med på konceptet
  Elevrådet har været inddraget i hele planlægningsprocessen, dels for at få medejerskab og for at skabe ambassadører ude i klasserne.
  SSP kommer ud i klasserne løbende og får gode snakke med de unge.

  Det har været fremmende for indsatsen at informere lokalsamfundet om at gøre sidste skoledag alkoholfri, så lokalsamfundet også ønsker at bakke op om de unge og er budt ind med sponsorater i form af forplejning mm.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x