Et alternativt samarbejdsforum i Guldborgsund kommune

Bryde den vante tankegang om, hvem og hvilke interessenter der bydes ind til samarbejde, når kulturen er løftestang for sundhed og trivsel.

Udskriv case

Kontakt

Martin Løf Krøyer
Sundhedskonsulent, Folkesundhed
Guldborgsund Kommune

Tlf: 25180580
mlc@guldborgsund.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet har været at få skabt et alternativt samarbejdsforum, hvor vi har forsøgt at bryde den vante tankegang om, hvem og hvilke interessenter der bydes ind til samarbejde, når kulturen skal sættes som løftestang for sundhed og trivsel.

Det har fra projektets start, været et sigte at få skabt en udløberindsats, hvor netop det alternative samarbejde er omdrejningspunktet.

Målgruppe & Arena

Målgruppen har været kommunale, private og andre aktører som arbejde med udsatte unge og arenaen har primært været den til projektet nedsatte arbejdsgruppe.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

30.11.2020 -

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Guldborgssund kommune har anvendt Kulturens Rige som indgang til at skabe et alternativt samarbejdsforum, hvor aktionslæringsgruppen har forsøgt at bryde den vante tankegang om, hvem og hvilke interessenter der bydes ind til samarbejde, når kulturen skal sættes som løftestang for sundhed og trivsel. Det har fra projektets start, været et sigte at få skabt en udløberindsats, hvor netop det alternative samarbejde er omdrejningspunktet. Dette er lykkes, og der er bevilliget projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen til en videreudvikling af ’Kulturens Rige’ til et nyt projekt ’Rødder’, hvor også Storstrøms fængsel og Helhedsplan Lindholm (et socialt belastet boligområde) er tænkt med. Derudover har samarbejdsforummet, som aktionslæringsgruppen har udgjort, skabt forbindelseslinjer mellem forskellige aktører, således at de forskellige aktørers ressourcer er blevet synliggjort.

  Arbejdsgruppen har bestået af deltagere fra to kommunale afdelinger, herunder Folkesundhed og Landdistrikter, Kultur & Fritid samt to eksterne aktører i form af Museum Lolland-Falster og Headspace.
  Vi har forsøgt at få skabt prøvehandlinger undervejs, hvilket ikke lykkedes, da to aktører, som til daglig ser de udsatte unge sprang fra grundet manglende ressourcer.

  I stedet blev vores indsats forankret i en samarbejdsmodel, hvor vi fik øjnene op for at samarbejde med aktører, som normalvis ikke mødes i projekter.
  De problemstillinger som kommunen står med ift. udsatte unge er en fællesnævner for alle aktører, men en udfordring, som bliver tilgået forskelligt. På den baggrund har vi fundet et rationale i at mødes på tværs, da det bidrager til en bredere og mere helhedsorienteret løsning.

  Materiale

  Evalueringsrapport for Projekt "Kulturens Rige"Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Konsulent i Folkesundhed har været tovholder for Kulturens Rige og ansvarlig for arbejdsgruppemøder i aktionslæringsgruppen.
  Formidlingsinspektøren hos museum Lolland-Falster har været en del af aktionsgruppen og derudover en række eksterne aktører, der har forsøgt at udføre og dokumentere mindre prøvehandlinger undervejs.

  Rekruttering

  Ikke relevant

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  ”Begreber som ’kunstnerisk’ og ’kulturelt’ kan lyde elitært, men springer ud af alle mennesker der mødes med og inspireres af andre”

  Martin Løf Krøyer, Sundhedskonsulent, Folkesundhed, Guldborgsund Kommune

  Virkning

  Et eksempel på arbejdsgruppens bidrag til at tænke anderledes:
  I Headspace skulle en transkønnet pige fortælle om sit liv og om de oplevelser hun havde haft ift. hendes køn og identitet gennem hendes opvækst og ungdom.
  I samme moment skulle Museum Lolland-Falster holde et oplæg om køn og identitet i historisk perspektiv – fandtes der eksempelvis kvindelige krigere i middelalderen? Dette for at sætte fokus på naturligheden i at køn og identitet altid har været tema og ikke kun i 2023.

  Et andet eksempel fra en prøvehandling:
  I CFA (Center For Afhængighed) var der sat et staffeli op og lagt en tom bog på et bord i ungecaféen. De unge kunne så få lov at udtrykke deres tanker på enten et lærred eller i ord – det viste os (og også de unge misbrugere) at de faktisk kunne sætte et kunstnerisk aftryk og at de havde kreative evner, til trods for at deres tanker måske var mere ”mørke”. Et fint eksempel på at alle mennesker besidder evner til at udtrykke sig kunstnerisk, men at vi behøver flere forskellige veje for at gøre det.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Succesen har været aktionslæringsgruppens samarbejde, som nu føres videre i et nyt projekt. Der er søgt og bevilget projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen til en videreudvikling af ’Kulturens Rige’ til et nyt projekt ’Rødder’, hvor også Storstrøms fængsel og Helhedsplan Lindholm (socialt belastet boligområde) er tænkt med.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  At være mere åben og alternativt tænkende når vi inviterer interessenter og samarbejdspartnere ind til projekter, særligt ift. at forebygge og arbejde med mental sundhed og trivsel.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Økonomi – det koster penge eller frikøb af personale, når der skal iværksættes prøvehandlinger. Særligt når der arbejdes i paragraftunge driftsområder med eksempelvis behandling.
  Organiseringen gik lidt i stykker da to aktører trak sig undervejs.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At Sund By Netværket har faciliteret workshops, hvor vi i aktionslæringsgruppen har kunnet finde inspiration til mindset og de 6 P’er.
  Workshops har givet anledning til idegenerering og fastholdelse af aktionslæringsgruppen, som vi nu også kalder en arbejdsgruppe.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x