Trygt Natteliv for unge gennem et bredt samarbejdsforum i Herning Kommune

Et formaliseret samarbejde med handelsstandsforening/restauratører samt politi

Udskriv case

Kontakt

Lise Kjærgaard
Afdelingsleder Klub & SSP
Herning Kommune

Tlf: 22256286
ungli@herning.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at opretholde det gode samarbejde på tværs af kommune/organisationer og derved forebygge utryg adfærd i nattelivet.
-Håndhævelse af aldersgrænser for at være på natklubber og udskænkning af alkohol
- Forældre kontaktes og tilbydes vejledningssamtale med SSP sammen med den unge, hvis de har været på natklub med falsk ID.

Målgruppe & Arena

Alle unge i alderen 13 til 18 år, som går i byen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  For at understøtte et trygt natteliv i kommunen har Herning Kommune faciliteret et samarbejde mellem aktuelle aktører i nattelivet. Det er en SSP medarbejder i kommunen, som er tovholder for indsatsen og står for dagsorden og facilitering.

  Samarbejdet består af en medarbejder fra kommunens SSP-team (tovholderen), en medarbejder for kommunens afdeling for ældre og sundhed, en repræsentant for TAXAerne, forpersonen for den lokale resturatørforening, forperson for Natteravnene, repræsentant fra politiet og en repræsentant fra Bevillingsnævnet.

  Konsulenten fra SSP-teamet indkalder fire gange årligt til møde for ovennævnte af 1,5 times varighed.
  Til mødet fremlægges en status på hvad der sker i nattelivet og der drøftes hvilke tiltag der skal tages i forhold til kommende arrangementer fx fodboldkampe og derved hooligans i nattelivet, udgivelse af jule/påske bryg og grupperinger af unge. Der drøftes også hvis specifikke beværtninger ikke overholder reglerne angående markedsføring af alkoholprodukter eller lukker unge under 18 år ind. Evt. med henblik på at fjerne bevillingen fra det pågældende sted.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  En medarbejder fra kommunens SSP-team (tovholderen), en medarbejder for kommunens afdeling for ældre og sundhed, en repræsentant for taxaselskaberne, forperson for den lokale restauratørforening, forperson for Natteravnene, en repræsentant fra politiet og en repræsentant fra Bevillings-nævnet.

  Rekruttering

  Indsatsen er for de unge, som i forvejen deltager i nattelivet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  ”At aktørerne i nattelivet kender hinanden gør at vi kan arbejde langt mere præventivt, end vi ellers har kunne og tage udfordringer tidligt i opløbet inden de bliver reelle problemer”

  Lise Kjærgaard, Afdelingsleder Klub & SSP, Herning Kommune

  Virkning

  Herning Kommune kan mærke at samarbejdet på tværs af aktører har en stor præventiv virkning, da risikoadfærd kan forebygges og håndteringen af problemer forløber hurtigere, fordi aktørerne kender hinanden.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Fokus på fordelene ved at netværke og mødes kontinuerligt i løbet af året, så vejene til handling er så korte som muligt og der er konsensus omkring rammer for afholdelse af begivenheder i nattelivet fx udgivelse af Påskebryggen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At repræsentanter fra de forskellige arenaer i nattelivet deltager er særligt fremmende.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x