Herning

Borgernær naturudvikling – Herning Kommune

Indsatsen hører under projekt 'Naturens Rige'.

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger