Rehabilitering af seksuel sundhed i Sorø Kommune

Øget fokus på rehabilitering af seksuel sundhed

Udskriv case

Kontakt

Tina Trier Frederiksen
Sundhedskonsulent
Sorø Sundhedscenter

Tlf: 29419644
ttfr@soroe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Øge sundhedsprofessionelles fokus på rehabilitering af seksuel sundhed.

Sundhedsprofessionelle bliver klædt bedre på til at varetage samtalen om seksuel sundhed med borgere og pårørende.
Medvirke til at nedbryde eventulle tabuer omkring seksuel sundhed i egen organisation.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er rettet mod medarbejdere i Sundhedscentret, som arbejder med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse og som har borgerkontakt.
Det er fysioterapeuter, ergoterapeuter, forebyggende konsulenter, sundhedskonsulenter.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  To sundhedskonsulenter har gennemført Diplommodul i Rehabilitering af seksuel sundhed på diplomuddannelsen på UCL Odense. Herefter igangsatte de indsatsen i Sundhedscentret i samarbejde med leder af Sundhedscentret.
  De to sundhedskonsulenter er ansvarlige for indsatsen og nedenstående proces.

  Spørgeskema
  Alle ansatte med borgerkontakt har besvaret spørgeskema omkring kompetencer i forhold til at tale omkring seksuel sundhed.
  Psychometric Properties of the Danish Version of the Questionnaire Professionals’ Attitudes towards Addressing Sexual Health (PA-SH-D) - Sexual Medicine (jsexmed.org)
  Herfra fik de to sundhedskonsulenter viden om deres kollegers erfaring med at tale om seksuel sundhed, kompetencer og viden og barrierer og motivation.

  Fællesmøde for alle ansatte i Sundhedscentret:
  Oplæg ved to sundhedskonsulenter omkring rehabilitering af seksuel sundhed – hvad er det – hvad har vi lært på diplommodulet – plan for implementering af øget fokus på seksuel sundhed i rehabiliteringen.

  Udvælgelse af to teams, som skal deltage i workshops.
  Her udvælges Kræftteamet og Hjerteteamet.

  Workshops:
  Afholdelse af en workshop i henholdsvis kræftteamet og hjerteteamet. Indhold: videreformidling af viden og redskaber og undervisning i en model for at samtale omkring seksualitet - PLISSIT modellen.

  Videre plan:
  Opsamling i foråret 2023 med kræftteam og hjerteteam.
  Plan for nye workshops I nye teams – planlægges med leder i Sundhedscentret og leder af Træningsteamet.
  Primo 2024– Spørgeskema sendes ud igen til alle medarbejdere med henblik på at kunne registrere om indsatsen har haft betydning for medarbejderes kompetencer, viden og motivation i forhold til at øge fokus på rehabilitering af seksuel sundhed.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  De to sundhedskonsulenter er ansvarlig for indsatsen i Sundhedscentret i samarbejde med leder af Sundhedscentret.
  En del af diplomuddannelsen, som de gennemførte er at implementere et øget fokus på rehabilitering af seksuel sundhed i egen organisation.

  Rekruttering

  Rekruttering af medarbejdere er sket i samarbejde med leder.
  Vi har valgt at informere alle på et overordnet niveau omkring fokus på rehabilitering af seksuel sundhed og herefter udvalgt to teams, til et mere fokuseret arbejde. Disse to teams har i forvejen et tæt samarbejde med de ansvarlige sundhedskonsulenter.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Ressourcer til implementering er sket indenfor de ressourcer der er til rådighed. Der er ikke foretaget ekstra investeringer, men alene en prioritering af ressourcer (tid og økonomi, løn, uddannelse m.v.)

  Enkelte investeringer er opgjort som:
  To medarbejdere på diplommodul i fem dage pris per person: ca. 8500 + togtransport ca. 2000 kr.
  Anvendelse af timer til uddannelse, eksklusiv transport og forberedelse og eksamener 75 timer.
  Fire workshops; timeforbrug i alt 31,5 timer.
  Øvrige: Administration, spørgeskema + forberedelse af workshops og personalemøde; 50 timer.
  Samlet omkostning:
  kr. 54.775 til løn og administration og
  kr. 22.000 til uddannelse inkl. transport (ekskl. forberedelse og eksamenen)
  I alt kr. 76.775

  Vi oplever en nysgerrighed fra kollegerne i forhold til at opsøge viden om seksuel sundhed og et øget mod til at turde tage samtalen med borgeren, selvom der stadig er usikkerhed omkring egen viden og kompetence.

  Tina Trier Frederiksen, Sundhedskonsulent, Sorø Kommune

  Virkning

  Indsatsen omkring undervisning er ikke implementeret i alle teams endnu.
  Videre plan tages der stilling til i primo 2024.
  Planen er at udsende spørgeskema på ny ca. Primo 2024 og hermed få data på, om medarbejderne i Sundhedscentret har opnået nye kompetencer i forhold til at tale om seksuel sundhed.

  Uformelt.
  Vi oplever en nysgerrighed fra kollegerne i forhold til at opsøge viden om seksuel sundhed og et øget mod til at turde tage samtalen med borgeren, selvom der stadig er usikkerhed omkring egen viden og kompetence.
  Vi oplever, at kollegaer bruger sundhedskonsulenterne noget mere i forhold til sparring omkring seksuel sundhed.

  Borgere og pårørende giver udtryk for, at de ofte ikke er spurgt ind til emnet andre steder i sundhedsvæsenet, og de er glade for, at vi spørger til det.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det har været en fordel at være to ansvarlige, som har gennemført diplommodulet. Uddannelsen består af fire uddannelsesdage og en eksamensdag, men med en del selvstudie og opgaver og et stort fokus på at inddrage sin egen organisation undervejs i studiet, herunder plan for implementering af indsatser i egen organisation. Det er et emne som vil møde en vis modstand og barrierer, da der stadigvæk er en vis grad af tabu i sundhedsvæsenet og blandt sundhedsprofessionelle.
  PLISSIT-modellen har været meget anvendelig ift. at gøre kollegaer mere trygge i at starte en samtale om seksuel sundhed.
  Husk: Vi skal ikke være eksperter! At skabe plads til at samtale omkring emnet vil ofte være nok til at hjælpe et menneske på vej.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har oplevet, at nogle medarbejdere har barrierer i forhold til at tale med borgerne om seksuel sundhed. Nogle føler sig ikke klædt på og nogle mener ikke, det er en del af deres kerneopgave. Nogle føler sig ubekvemme ved at indlede samtalen om seksuel sundhed og flere er bekymrede for, om deres viden og kompetencer slår til.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Ledelsesopbakning er essentielt for at gennemføre indsatsen.
  Planlægning og tid afsat til selve implementeringen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Dialogspillet ”Dig & Mig”

  Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x