Sundhedsfagligt personale

Her kan du finde vores cases målrettet det sundhedsfaglige personale

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet det sundhedsfaglige personale i din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager