Henvis.nu – Henvis til rygestop på 30 sekunder i Københavns Kommune

E-læringsside for apoteker, almen praksis og kommuner

Udskriv case

Kontakt

Stine Gilbro og Tine Nygaard
Sundhedskonsulent
Afdeling for Folkesundhed i København

Tlf: 24469547
vba@kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

- At gøre det nemt for relevant sundhedspersonale at henvise borgere til rygestoptilbud i kommunen via VBA-metoden

Målgruppe & Arena

Henvis.nu er en e-læringsside der er målrettet apoteker, almen praksis og sundhedsfaglige frontmedarbejdere i kommuner

Type af indsats

Indsatsen er i drift

20/01/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Henvis.nu er en e-læringsside der er målrettet apoteker, almen praksis og sundhedsfaglige frontmedarbejdere i kommuner.

  Siden består af en introduktionsvideo og nogle videocases der viser hvordan vba-metoden bruges i praksis + en quiz hvor man kan teste sig selv i metoden. Desuden er der mulighed for at downloade materialer.

  Materiale

  Procedure for VBA i Københavns KommuneDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er forankret i regi af Røgfrit København 2025 som har udviklet siden. Konkret er det Team Rygestop, der tager sig af henvendelser og går ud og præsenterer VBA-metoden for frontpersonale i kommunen, apoteker og i almen praksis.

  Hver enkelt arbejdsplads udpeg en eller flere lokale VBA-tovholdere, der sammen med ledelsen kan være ansvarlige for at introducere metoden til kolleger og holde fokus på metoden i hverdagen.

  Ledelsen, tovholdere og Team Rygestop afholder indlendende møde, hvor det drøftes, hvordan de bedst bruger VBA. Det skal eksempelvis afklares hvornår i mødet med borgeren, VBA-metoden skal bruges. Desuden skal det aftales præcis hvordan der henvises og hvordan der monitoreres på indsatsen.

  Derefter præsenterer de lokale tovholdere og Team Rygestop i fællesskab VBA-metoden for de medarbejdere, der skal bruge metoden og introducer de lokale retningslinjer, der er aftalt på det indledende møde. Det anbefales at afsætte ca. en time til mødet, så der er mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå e-læring på www.henvis.nu og prøve metoden af på kolleger.

  Dernæst anbefales det at drøfte løbende, hvordan metoden bruges fx på afdelingsmøder og lignende. Det anbefales at der deles succeshistorier og fif til formuleringer, som passer på pågældende arbejdsplads og snak om, hvad der evt. er svært.

  Team Rygestop afholder opfølgende møde efter 2- 3 måneder. Her drøftes i hvilket omfang metoden er implementeret, hvilke tiltag der kan fremme implementeringen, hvilke succeskriterier og mål de har osv.

  Rekruttering

  Plan for rekruttering af frontmedarbejdere og institutioner er under udarbejdelse, da indsatsen er ny.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Det har kostet ca 100.000 kr at udvikle hjemmesiden + indhold. Hjemmesiden er udviklet internt i kommunen.

  Jeg har netop sendt en henvisning. Det virker overraskende godt med metoden

  Praktiserende læge, Læge, Almen praksis

  Virkning

  Det er ikke muligt at give tal på dette. da indsatsen lige er startet op og sitet endnu ikke er blevet "markedsført" internt i kommunen.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Selve siden er udviklet og brugerne kan finde ud af at bruge den, så den del er implementeret.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!