X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kontakt

Tenna Børsting Christiansen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse, København
Tlf: 35257538
tennabc@cancer.dk

Formål

X:IT er en evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen.

Delmål:
1. Skabe røgfri rammer, så rygning ikke er en del af elevernes skoledag
2. Give eleverne kompetencer til at vælge rygning fra
3. Inddrage forældre som en vigtig del af at forebygge rygning blandt deres børn. Der bruges bl.a. røgfri aftaler.

Målgruppe & Arena

Primære målgrupper: Elever, forældre og lærere i udskolingen (7.-9. klasse) på folkeskoler og andre grundskoler.

Sekundære målgrupper: Resten af skolens elever samt skolens ansatte.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2013

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

EVALUERING OG DRIFT
X:IT blev evalueret i 2010-2013 af Center for Interventionsforskning v. Syddansk Universitet. Evalueringen viste, at X:IT havde en forebyggende effekt, og X:IT har siden været et fast tilbud i Kræftens Bekæmpelse. X:IT bliver løbende videreudviklet og tilpasset skolernes praksis.

INDSATSEN
X:IT består af tre elementer. Jo flere elementer skolen arbejder med, jo bedre forebyggende effekt. Evalueringen fra 2013 viste, at skoler med alle tre elementer kan halvere andelen af elever, der starter med at ryge.

Her en kort præsentation af elementerne:

Røgfri skoletid
Elever, ansatte og gæster må ikke ryge, dampe eller snuse i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.

Læs om røgfri skoletid på www.cancer.dk/roegfriskoletid

Undervisning
I X:IT modtager elever otte lektioners undervisning om emnet rygning i 7.-9. klasse. Det er kompetencegivende undervisning, som klæder eleverne på til at vælge rygning fra. Undervisningsmaterialet hedder Gå op i Røg og er online og gratis. Materialet understøtter fælles mål i en række fag og tilbyder forslag til differentiering, læringsmål og evaluering.

Gå op i Røg: www.opiroeg.dk

Forældreinddragelse
X:IT tilbyder en række materialer, som kan bruges til at inddrage forældrene i det forebyggende arbejde. Et vigtigt element i X:IT er en røgfri aftale, som hver elev indgår med forældre eller en anden nær voksen. Med en røgfri aftale skriver barnet under på at holde sig røgfri i et skoleår ad gangen. I slutningen af hvert skoleår trækkes lod om en præmie blandt de elever, som har skrevet en røgfri aftale.

Forældrematerialer ligger på www.xit-web.dk/vaerktoejskassen og www.snakomtobak.dk

Hjemmeside til X:IT:
www.xit-web.dk

Organisering og samarbejdspartnere

Kræftens Bekæmpelse
X:IT er et tilbud fra Kræftens Bekæmpelse.
Kræftens Bekæmpelse udvikler materialer, vejledninger og afholder opstartsworkshop for kommuner, der vil implementere X:IT. Projektledelsen findes på kontoret i København, men områdekonsulenter i hver region kan hjælpe med lokal rådgivning.

Kommuner
X:IT forankres bedst i kommunen, hvor en tovholder kan hjælpe skolerne og for eksempel facilitere erfaringsudveksling på tværs af skolerne. Afhængigt af hvor mange ressourcer, kommunen har til rådighed, kan kommunen op- og nedjustere samarbejdet med skolerne.

Skoler
X:IT er en indsats som har til formål at inddrage hele udskolingen. Skolen kan dog også vælge at fordele opgaverne på enkelte af skolens medarbejdere. Men en enkelt lærer skal ikke stå alene med arbejdet. Det er også vigtigt at ledelsen er med i forberedelserne og implementeringen.

Center for Interventionsforskning v. Syddansk Universitet
Ansvarlig for evalueringen af X:IT

Rekruttering

Ikke relevant

 

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Udgifter kan justeres. Se bilag "Hvad koster X:IT?"

Materialer koster kun meget lidt, så udgifter lægges primært som arbejdstimer til X:IT-tovholdere på skolerne og i kommunen.

 

X:IT er en billig og effektiv indsats til at forebygge rygning blandt børn i grundskolen. Det er en fordel at prioritere tid til forberedelse og sætte gang i en vedvarende indsats med X:IT, herunder samarbejde med skoler og skolebestyrelser.

Tenna Børsting Christiansen, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse, København

Virkning

X:IT er evalueret af Center for Interventionsforskning i perioden 2010 – 2013. Evalueringen viste at X:IT-skoler har 25 % færre elever, der ryger, og hvis skolen implementerer alle tre elementer kan den halvere andelen af elever, der ryger.

Læs mere om evalueringen i den vedhæftede rapport fra Syddansk Universitet. Videnskabelige artikler findes på www.xit-web.dk

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

X:IT er implementeret i forskellig grad i de kommuner, der arbejder med det.

 

 

 

 

Relaterede cases

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!