Mastercase

En mastercase er en analyse på tværs af samtlige cases inden for et bestemt område som har særlig relevans for det kommunale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Mastercasene trækker vigtige læringspunkter og opmærksomheder frem, der går på tværs af de uploadede cases på sundeborgere.dk. Mastercasene udarbejdes i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed