Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Kontakt

Christina Skriver Klenø
Sundhedskonsulent
Sundhedshuset, Sundhed, Pleje & Omsorg, Albertslund Kommune
Tlf: 21 37 81 98
crx@albertslund.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at reducere antallet af storrygere, således at røgfrihed opnås. Ydermere består indsatsen af følgende delmål
- Implementering af nem og praktisk henvisningsstruktur hos hospital, almen praksis og kommunalt frontpersonale til kommunalt rygestoptilbud
- Udbredelse af VBA til frontpersonale i kommunens forskellige tilbud
- Fastholde borgere i deres rygestop

Målgruppe & Arena

Indsatsens målgruppe er storrygere (over 15 cigaretter om dagen).

Indsatsen har været forankret på apoteker, hospitaler og almen praksis

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

10/10/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Indsatsen er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Samarbejdet har haft fokus på rekruttering og fastholdelse af borgere, der ønsker at stoppe med at ryge. Det betyder, at borgere fra alle 9 kommuner, kunne deltage i et rygestopforløb på tværs af kommunerne. Indsatsen vil her blive beskrevet, som den var forankret i Albertslund Kommune.

Med henblik på at nå målet om at implementere en nem og praktisk henvisningsstruktur, er personalet i almen praksis, på hospitaler, samt kommunalt frontpersonale blevet opkvalificeret i opsporing, samtaleteknikken VBA og elektronisk henvisning i rygestoptilbud.

Tilskud til rygestopmedicin er blevet integreret som et supplement til rygestoprådgivningen. Der er etableret et samarbejde med apotekerne i kommunerne i forhold til udlevering af rygestopmedicin ved hjælp af værdikuponer og i forhold til markedsføring af kommunernes rygestoptilbud og rekruttering af borgere. I Albertslund Kommune har apoteket også varetaget rygestopkurserne. Borgerne kan blandt andet henvende sig på apoteket for at komme på et rygestopkursus. Stoplinien henviser også borgere til rygestopkurser i kommunerne.

Rygestopkurserne på apoteket i Albertslund kommune forløber således:
Rygestopkurserne udbydes som et gruppebaseret forløb ’Kom & Kvit’ på Albertslund Apotek. Apoteket tager også ud og holder rygestopkurser på fx VUC og arbejdspladser.

Fil 1: Organisering - røgfri på tværs
Fil 2: Erfaringer fra storrygerpuljen Vestegnen/Sydamager
Fil 3: Model for samarbejde

Organisering og samarbejdspartnere

Projektlederen havde det overordnede ansvar ift. projektets fremdrift. Se vedhæftede bilag for model af organisering af projektet og model for samarbejde.

Der er etableret et samarbejde med apotekerne i kommunerne i forhold til udlevering af rygestopmedicin ved hjælp af værdikuponer og i forhold til markedsføring af kommunernes rygestoptilbud og rekruttering af borgere.

I Albertslund Kommune har apoteket også varetaget rygestopkurserne. Borgerne kunne henvende sig på apoteket for at komme på et rygestopkursus.

Rekruttering

Borgere er blevet rekrutteret til rygestoprådgivning via:
- Rygestopkampagner via for eksempel kommunens facebookside og ved event på den nationale lungedag på apoteket.
- Elektronisk henvisning fra hospitaler eller almen praksis via VBA metoden
- Direkte rekruttering på apotek
- Frontpersonale i kommuner
I projektperioden er 2240 rygere blevet rekrutteret til kommunale rygestopforløb, heraf 2088 storrygere. I projektperioden har 461 borgere gået på et rygestopforløb i Albertslund Kommune.

 

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Ca. 12 mio. kr., hvoraf Sundhedsstyrelsen bevilgede 8,25 mio. kr. i den tre-årige periode projektet varede.

 

Ud af de 461 borgere, der har deltaget på et rygestopforløb i Albertslund Kommune, er 76,1% røgfrie efter kursusafslutning, og 47,4% af deltagerne er røgfrie 6 måneder efter.

Christina Skriver Klenø, Sundhedskonsulent, Sundhedshuset, Sundhed, Pleje & Omsorg, Albertslund Kommune

Virkning

Sammenlignet med resultater fra 2014, som er før projektet, er der sket en fordobling af antal rygere i kommunale rygestopforløb = forbedret rekruttering.

Kombinationen af rådgivning og rygestopmedicin har vist sig at være succesfuld, da det øger borgernes chancer for varigt rygestop. Resultaterne fra projektet viser, at 95 % af de kursusdeltagere, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen, har takket ja til at få tilskud til rygestopmedicin.

Resultaterne for indsatsen viser, at 75,2% af kursisterne er røgfrie efter forløbet. Det har været et succeskriterie, at min. 30 % af eksrygerne vedligeholder rygestoppet 6 måneder efter endt kursusforløb. Evalueringen viser her, at 47,7% stadig er røgfrie 6 måneder efter kursusafslutning.

Ud af de 461 borgere, der har deltaget på et rygestopforløb i Albertslund Kommune, er 76,1% røgfrie efter kursusafslutning, og 47,4% af deltagerne er røgfrie 6 måneder efter.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Samarbejdet mellem kommunerne er fortsat i det nye projekt ’Bliv en vinder uden tobak’ der har fokus på unge som målgruppe. Her arbejdes der med tre spor. Tobaksfri Folkeskole, Tobaksfri Ungdomsuddannelse og Tobaksfri Fritid.

Se mere på: www.udentobak.dk

 

 

 

 

Relaterede cases

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!