Foreningsklippekort i Egedal Kommune

5 klip med adgang til et besøg i en kultur- eller idrætsforening

Udskriv case

Kontakt

Ida Vanman Jakobsen
Netværkskonsulent
Egedal Sundhedscenter, Egedal Kommune

Tlf: 72596785
ida.jakobsen@egekom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Vi betragter foreningerne som grundlaget for at modvirke ensomhed, og ønsker at stimulere deres evne til at hverve nye medlemmer.
Foreningsklippekortet har til formål at få flere medlemmer i foreningerne.
Et sekundært formål er at hjælpe foreningerne i at tænke mere “publikumsbevidst” om deres forening, dvs. Formulere deres aktiviteter, så andre kan forstå dem, påtage sig værtsskab over for besøgende osv.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er dels foreningerne, som ønsker nye medlemmer, og dels de mange borgere (herunder tilflyttere) som endnu ikke har fundet vej ind i fællesskaberne i foreningerne.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

20/08/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Foreningsklippekortet er et konkret, fysisk klippekort ligesom dem man brugte i offentlige transport førhen. Kortet har 5 klip, som giver adgang til et besøg/prøvetime i de foreninger, der har tilmeldt sig ordningerne. Klippekortet har en url og qr-kode som henviser til underside på kommunens hjemmeside, hvor man kan se de deltagende foreninger, deres aktiviteter, kontaktoplysninger osv.

  Materiale

  Udkast til design af klippekort til inspirationDownload

  Presseomtale i forbindelse med lanceringen af klippekortetDownload

  Evalueringsrapport for projektet Kulturens RigeDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Biblioteket har stået for design af klippekortet, kultur og fritid har designet hjemmesiden, og sundhedstemaet har udbredt budskabet. Disse 3 parter har desuden samarbejdet om ideen, udformningen og udførslen hele vejen.

  Rekruttering

  Vi har udsendt pressemeddelelse om ordningen for at tiltrække både foreninger og klippekortsbrugere. Vi har fået kommunens bosætningsindsats til at inkludere klippekortet i deres materiale til 'nytilflyttere'.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Klippekortene kostede ca. 2500 at få trykt + ca. 3500 for en qr-kode.

  "Vi er blevet opmærksomme på, at kulturelle foreninger kan have anderledes behov og sværere ved at tænke rekruttering og informationsmateriale end idrætslivet"

  Ida Vanman Jakobsen, Netværkskonsulent, Egedal Sundhedscenter

  Virkning

  Vi oplever stigende tilgang af foreninger og borgere til ordningen.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi har været ramt af barsel og sygdom i teamet (og efterfølgende opsigelse), så der har ikke været den tilsigtet fremdrift i projektet endnu.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Inddrag foreningerne på en meget struktureret måde. Vær forberedt på at skulle have direkte telefonisk kontakt med alle foreninger, der gerne vil deltage. Det er i denne dialog, der kan arbejdes med at publikumstilrette foreningens tilbud, ligesom det også er her, man kan hjælpe med at løse, deres konkrete rekrutteringsudfordringer.

  Tjek ekstra grundigt at vilkårene omkring online genererede QR koder er rigtige. Det kan være gratis, men det kan også være rigtigt dyrt (vi endte desværre med at have fået valgt et årligt betalings abonnement i første omgang).

  Brug foreningsklippekortet til at fortælle den gode historie om foreningerne, om kommunens understøttelse af foreningslivet og om tilflyttere, som nogen der kan og skal noget i foreningslivet.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ikke alle foreninger opfatter sig selv som åbne/tiltalende for nye medlemmer

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Ordningen er for alle foreningstyper, men vi har haft et særligt fokus på kulturforeningerne, da de typisk er mindre og mere lukkede end fx idrætsforeninger, særligt på voksenområdet.
  Projektet 'Kulturens rige' har gjort os mere opmærksomme på de kulturelle foreninger og at deres behov for hjælp i form af markedsføring og kommunal støtte, kan være anderledes end for idrætsforeningerne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x