Sundhedskursus til borgere med osteoporose

Sund i Tønder

Udskriv case

Kontakt

Charlotte Lassen Olesen
Sundhedskonsulent
Sundhedsafdeling Tønder

Tlf: 20559377
chlol@toender.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med sundhedskurset er:
* At borgeren bliver i stand til at mestre livet med osteoporose
* At borgeren bliver klædt på til at håndtere sin sygdom samt fastholde en sund og aktiv livsstil

Målgruppe & Arena

Indsatsen henvender sig til Tønder kommunes borgere som enten har fået konstateret osteoporose eller er under udredning.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

03/06/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Varighed: En gang ugenligt i 4 uger

  1. lektion:
  Undervisning v/sygeplejerske:
  - Kort om sygdomslære
  - Medicinhåndtering
  - Rygning og alkohol

  Træning v/fysioterapeut:
  - Træningslære: Hvorfor og hvordan skal man lave balancetræning, styrketræning, kondition og udholdenhed
  - Knoglestærk træning

  2. lektion:
  Undervisning v/ernæringsfaglig sundhedskonsulent:
  - Kost og og kosttilskud

  Træning v/fysioterapeut:
  - Opvarmning med fokus på bevægelse og balance
  - Introduktion og afprøvning af hjemmetræningsprogram til styrkelse af muskelkorset og store muskelgrupper i benene
  - Holdningskorrektion
  - Styrketræning/konditionstræning

  3. lektion:
  Undervisning i mestring v/ergoterapeut:
  - Angst og smertehåndtering
  - Sænk barren
  - Aktivt liv
  - Ergonomi

  Træning v/fysioterapeut:
  - Opvarmning med fokus på bevægelse og balance
  - Afprøvning af hjemmetræningsprogram til styrkelse af muskelkorset og store muskelgrupper i benene
  - Holdningskorrektion

  4. lektion:
  Træning og evaluering v/fysioterapeut:
  - Opvarmning med fokus på bevægelse og balance
  - Afprøvning af hjemmetræningsprogram til styrkelse af muskelkorset og store muskelgrupper i benene
  - Holdningskorrektion
  - Styrketræning/konditionstræning

  Evt. besøg af Selvhjælp Sydvest
  Evaluering af holdet

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kurset varetages af sundhedsfagligt personale og lægger op til selvtræning i hjemmet og/eller øvelser, som vil kunne bruges i et motionscenter til videre selvtræning.

  - Ergoterapeut
  - Sygeplejerske
  - Fysioterapeut
  - Ernæringsfaglig sundhedskonsulent

  Derudover er der et samarbejde med Osteoporoseforeningen og Selvhjælp Sydvest.

  Rekruttering

  Intern rekruttering

  Derudover annoncering på forskellige medier:
  - Facebook (Sund i Tønder kommune)
  - Ugeaviser
  - Infotavler

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Vi oplever en engageret og motiveret målgruppe. Samt stor opbakning fra patientforeningen.

  Charlotte Lassen Olesen, Sundhedskonsulent, Sundhedsafdeling Tønder

  Virkning

  Positiv feedback fra deltagerne.
  Brugerevaluering er under udarbejdelse.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Der er efterfølgende blevet dannet en netværksgruppe for borgere med Osteoporose.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Kontakt til patientforening
  Klare aftaler med relevante foreninger (lokale foreninger)

  Vær opmærksom på ekspert-patient forholdet, og hav fokus på den dialogbaserede undervisning, for at tage udgangspunkt i borgernes behov, og hvor de er.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Lokale hvor der både er undervisnings- og træningsmuligheder. Overordnet set er der ikke mange barrierer, da det er en ressourcestærk patientgruppe.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Positiv omtale.
  Succesfuld annoncering, især gennem samarbejde med Osteoporoseforeningen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Røgfri i naturen – Syddjurs Kommune

  - Med særlig fokus på naturen og mindfulness som en vej til at blive røgfri

  Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

  Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x