Corona

Corona og Covid-19´s indtog i hele verden har skabt en ny virkelighed, der kræver gode, akutte løsninger. Vi har samlet kommunernes gode indsatser på folkesundhedsområdet i en Corona tid.

cases matcher

Formål

Målgruppe

Arena

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

LÆR AT TACKLE angst og depression – online

En online mestringsindsats for borgere med symptomer på angst og/eller depression

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Inspiration til gode liv i Horsens Kommune

Hjælp som coronaramt & sådan kan du holde dig Mentalt, Socialt og Fysisk Aktiv i en coronatid.

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale forebyggelsesindsats. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.