Omlægning af personlige samtaler i Rusmiddelbehandling til samtaler via Teams eller telefon.

Rusmiddelbehandling under Corona i Aarhus Kommune

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Ida Bjerregaard
Udviklingsmedarbejder
Rusmiddelcenter, Aarhus Kommune
Tlf: 45454545
icc@aarhus.dk

Formål

Sikre fortsat samtaler til borgere indskrevet i rusmiddelbehandling under Covid-19

Målgruppe & Arena

Borgere, der allerede var indskrevet i behandling grundet stof- eller alkoholmisbrug og havde et igangværende behandlingsforløb før hjemsendelse pga. covid-19.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

16/03/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Samtaler via Teams eller telefon startede som konsekvens af Covid-19 hjemsendelse. De gode erfaringer tages med videre i fremtidige behandlingssamtaler der hvor det er relevant.

Organisering og samarbejdspartnere

Den enkelte behandler var ansvarlig for planlægning og gennemførsel af egne samtaler med borgere

Rekruttering

Ikke relevant, da indsatsen med virtuelle samtaler var for borgere der allerede var indskrevet i behandling.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke relevant, da indsatsen er et alternativ til den normale drift under nedlukning grundet Covid-19 og dermed indgår i de almindelige driftsudgifter.

 

Den øgede telefon tilgængelighed kombinereret med en øget følelse af anonymitet, har været god for nogle borger

Ida Bjerregaard, Udviklingsmedarbejder, Rusmiddelcenter Aarhus

Virkning

For de borgere, der har profiteret af virtuelle samtaler via teams har det betydet færre udeblivelser/afbud til samtaler. Det gælder for:

• Mere kontinuitet i behandlingen hos den flygtige målgruppe - Selvom borgerne er taget væk fra byen, kan samtaler stadig gennemføres via telefon eller Teams.
• At man taler over teams/telefonisk kan være positivt for borgere med angst, som oprindeligt ville resultere i udeblivelse (er bange for/har svært ved at komme frem til samtalerne). Ved samtaler via telefonisk kontakt kan man skabe mere stabilitet og formindske, at der går for lang tid imellem samtalerne.

Den øgede telefon tilgængelighed kombinereret med en øget følelse af anonymitet, har været god for nogle borgere.

Det har været positivt, at visse forløb kan køre via teams. For nogle borgere, har det skabt større fleksibilitet at man i perioder kan have hyppigere og kortere samtaler. Fx 20-30 min.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Det er ikke alle borgere, der profiterer af samtaler via telefon eller Teams. For nogle er det vigtigt med det personlige fremmøde (her har Walk’n talk været en god løsning under Covid-19).
For de borgere, der endnu ikke var indskrevet i behandling og ikke var i et igangværende samtaleforløb var det svært at opstarte behandling via telefon eller teams. Det er svært at etablere den første kontakt uden et personligt fremmøde

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Konteksten med Covid-19 – det var sådan det var og alle var i samme båd. Borgerne var klar over at der ikke var andre muligheder end virtuel/telefonisk kontakt.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x