Gratis psykologsamtaler til de ældre borgere i Aarhus Kommune

Digital omstilling i en Coronatid

Udskriv case

Kontakt

Anne Schmidt Stolberg
Pa - AC Fuldmægtig
Job, Sundhed & Ydelse, Aarhus kommune

Tlf: 89 40 11 90
stoan@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Center for Livskvalitet tilbyder gratis psykologsamtaler til ældre borgere i Aarhus Kommune. Under normale omstændigheder kører psykologerne rundt i de forskellige områder i Aarhus Kommune og tilbyder samtalerne i borgernes eget hjem eller på plejehjemmene. Grundet situationen med Coronavirus har dette dog ikke været muligt, hvorfor der hos Center for Livskvalitet er blevet etableret en anden løsning med det formål fortsat at kunne tilbyde borgerne psykologsamtaler. Hovedformålet har været fortsat at kunne hjælpe de ældre borgere med at håndtere en aktuel psykisk belastning og samtidig hjælpe de borgere, som måtte have det ekstra svært under Coronakrisen.

Målgruppe & Arena

Tilbuddet henvender sig til ældre borgere i Aarhus Kommune som modtager en ydelse fra kommunen fx i form af at bo på plejehjem eller modtage hjemmepleje. Grundet Coronasituationen har det krævet, at psykologsamtalerne er foregået via digitale løsninger. Ved denne målgruppe har den bedste løsning vist sig at være samtaler pr telefon. I enkelte tilfælde har det været muligt at anvende en virtuel løsning i form af platformen Teams.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

13/03/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Et vigtigt punkt for at løse formålet med indsatsen har været at alle psykologer har haft løbende kontakt til de borgere, som allerede var i forløb inden udbruddet af Corona samt de borgere som er blevet henvist undervejs. Alle borgere har fået et tilbud om at modtage samtaler pr telefon eller via Teams. I de tilfælde hvor borger enten ikke har ønsket at modtage samtaler på denne måde eller hvor det ikke har været muligt at gennemføre samtalen grundet fx dårlig hørelse er der blevet tilbudt løbende kontakt med samtaler af mere orienterende karakter.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Magistratsafdelingen Sundhed & Omsorg har inddelt Aarhus Kommune i 7 geografiske områder. De 7 områder har fået tilknyttet en psykolog som tovholder. Det betyder at psykologerne er tovholdere for hver sit område, selvom de naturligvis hjælper hinanden med at tage imod henvisninger mv. på tværs af områderne. Opgavefordelingen har således fortsat som vanligt på trods af Corona-situationen. Derudover har samarbejde med de vanlige samarbejdspartnere (forebyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer, Genlyd osv.) også været forsat uhindret. Her har kontakten/samarbejdet foregået over mail og telefon.

  Rekruttering

  Borgerne rekrutteres til tilbuddet gennem henvisninger fra plejepersonalet, forebyggelseskonsulenter og demenskoordinatorer mm)

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  ikke relevant - en omlægning af drifttilbud

  Indsatsen under Coronatiden har vist, at det har været muligt med en omstilling til en digital løsning af tilbuddet om psykologsamtaler til ældre borgere i Aarhus Kommune.

  Anne Schmidt Stolberg, PA- AC-fuldmægtig, Aarhus Kommune

  Virkning

  Indsatsen under Coronatiden har vist, at det har været muligt med en omstilling til en digital løsning af tilbuddet om psykologsamtaler til ældre borgere i Aarhus Kommune. Det har vist sig, at det er muligt at have samtaleforløb over telefonen i en tid, hvor restriktioner forhindrer psykologerne i at side ansigt til ansigt med borgerne.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det at online eller tlf forløb har vist sig at være muligt er et læringspunkt fremadrettet som kan bruges i de forløb, hvor borger er i særlig høj risiko og helst skal undgå smitte hvad enten det drejer som om Coronavirus eller anden sygdom.

  Dog er det blevet tydeligt, at denne løsning ikke fungerer optimalt for alle borgere og især ikke hos den gruppe af borgere, som bl.a. har nedsat hørelse, kognitive vanskeligheder eller som oplever alvorlig mistrivsel. Her er der i høj grad brug for, at psykologerne kommer ud og sidder sammen med borgeren.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x