Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

Udskriv case

Kontakt

Mathilde Thougaard Hansen
Konsulent i Frivillighed og Medborgerskab (koordinator for kultur og sundhed)
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tlf: 41864620
hmato@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Hovedformålet har været at give plejehjemsbeboerne nogle oplevelser i perioden, hvor de er blevet afskærmet for at mindske risikoen for coronavirus. Formålet er at reducere den oplevede følelse af ensomhed, beboerne kan føle, når de ikke har kunnet få besøg af deres familie.
Fastholdes dele af de ældres kulturelle indhold i hverdagen, fastholdes deres livskvalitet i øget grad i denne unikke situation.
Vi har haft stor succes med at invitere musikere, foreninger og institutioner til at synge, spille og danse udenfor plejehjemmene, for at skabe smil, latter og samvær på afstand.

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Plejehjemsbeboere

Arena: udendørs ved plejehjemmene – på et grønt område eller parkeringspladsen, eller fra beboernes altaner og terrasser

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/04/2020

Projekt periode

11.03.2020 - 31.12.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Aarhus Musikskole, Foreningen Samværd, Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Symfoniorkester med hjælp fra kunstnere, bands og hjemsendte musikere har stillet op ude foran plejehjemmene.

  Sundhed og Omsorgs oplevelsesmedarbejdere, som almindeligvis giver plejehjemsbeboerne mange oplevelser oftest i nærkontakt med beboerne, er også trukket udenfor med både sang, musik og andre kreative påfund som kan skabe glæde på afstand.

  Foreningen Samværd, som arrangerer legestuer på plejehjemmene, er også afskåret fra at tage på besøg i øjeblikket. Derfor har de aktiveret deres netværk af musikere, som normalt er værter ved legestuerne, som i stedet har spillet uden for plejehjemmene.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Forankret i Sundhed og Omsorg. Samarbejdspartnere i initiativet er Aarhus Musikskole, Foreningen Samværd, Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Symfoniorkester, hvis kunstnere, bands og hjemsendte musikere har spillet vindueskoncerter uden for plejehjemmene i Aarhus.

  Rekruttering

  Alle plejehjem (forstandere) blev tilbudt muligheden for koncerter.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  De musikalske tilbud stillede op gratis.
  Der er sidenhen afsat en pulje på 100.000 kr. til handlingen fortsat.
  Sundhed og Omsorg's projektansatte kultur-og sundhedskoordinator har koordineret og faciliteret indsatsen.

  Det efterspørges nu af både personale og beboere, at disse udendørs kulturelle aktiviteter fortsætter, også ’efter’ corona

  Sara Cox, Konsulent, Aarhus Kommune

  Virkning

  Uformelt forløb - da behovet og idéen opstod meget spontant

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det efterspørges nu af både personale og beboere, at disse udendørs kulturelle aktiviteter fortsætter, også ’efter’ corona. Ved i øget omfang at planlægge kulturelle aktiviteter i det fri kan vi nemlig fortsat mindske sygdommes smitterisiko generelt. Vi ved også, at det helt overordnet er sundt for alle at opholde sig ude – og at udendørsoplevelser kan vække kære minder hos plejehjemsbeboere.

  Udendørs kulturelle oplevelser vil bidrage til at mindske ensomhed og fremme livsglæden, uden at kompromittere sundheden. Men de lokale scener skal også fungere som et aktivt samlingssted for hele lokalsamfundet.

  Derfor har vi søgt puljen ’Dagslys og frisk luft’ i Villum Fonden/Veluxfonden (https://veluxfoundations.dk/da/kald-dagslys-og-frisk-luft-1) om 1.350.000 kr. til at bygge fem udendørs træscener (aka ’Folkets Scener’) i fem forskellige grønne områder beliggende i Aarhus Kommune.
  Placeringerne er nøje udvalgt, så de er i tæt afstand til lokalcenter, plejehjem, skole, daginstitutioner, dagplejere, bibliotek og foreninger. Det er essentielt at der opstår et lokalforankret engagement omkring scenerne, så vi har udpeget områder, hvor vi ved, at der allerede eksisterer stærke lokale kræfter, der kan være med til at drive aktiviteterne: det er fx et aktivt brugerråd på lokalcenteret, en ivrig forstander på det lokale plejehjem, tovholdere og koordinatorer på de kommunale matrikler som skoler, lokalcentre og plejehjem, samt stærke foreninger med et ønske om at udvikle og afvikle arrangementer.

  Scenerne skal danne udgangspunkt for at både lokale og eksterne kulturelle aktører (også amatørbands og lokale kor) kan afholde deres aktiviteter under åben himmel, frem for i et lokale på skolen eller lokalcenteret. Scenerne skal give plads til mange former for optrædener og oplevelser hele året rundt, både hverdag og weekend. Håbet er at scenerne vil blive et nyt kulturelt samlingssted i hvert enkelt område. At scenen kan anvendes af børn, unge, voksne og ældre til diverse kulturelle aktiviteter. Når man afvikler en aktivitet i det fri, kan det ses og høres langt væk. Det forstærker nysgerrigheden for forbipasserende og gør det nemmere for disse at blive en del af oplevelsen. I det fri er der ikke de samme fysiske rammer som i et lokale, så en åben scene i den grønne natur er i sig selv langt mere inviterende i sin form.

  Lokalområderne inviteres med ind i både planlægnings- og byggeprocessen, så ildsjæle og foreninger kan være med til at sætte deres præg på design og størrelse på scenerne samt den efterfølgende etablering.

  Ejerskabet skal som tidligere nævnt skabes og forankres lokalt. Derfor vil vi etablere lokale arbejdsgrupper bestående at både medarbejdere (frivilligkonsulent, oplevelsesmedarbejder og forstanderen på det lokale plejehjem), frivillige rådsmedlemmer (det lokale brugerråd samt afdelingsbestyrelse) og øvrige aktive medborgere og foreninger i området.

  Organisering:
  Projektansøgningen er forankret i Sundhed og Omsorg, og Bygningsafdelingen i Sundhed og Omsorg vil stå for løbende vedligehold af scenerne. Det er imidlertid på grønne områder ejet af Teknik og Miljø, scenerne skal opføres, så et partnerskab på tværs af magistratsgrænser er nødvendig.

  Vi har lavet forhåndsaftale med TAMU (arbejdsmarkedsuddannelse for målgruppen unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet): I denne sammenhæng vil eleverne og deres lærere klargøre materialerne til scenerne i skolens træværksted, hvorefter de transporter elementerne til de udpegede lokationer, og her opfører scenerne sammen med lokale aktører/frivillige.

  Områdeansvarlige ansat i afdelingen Grønne Områder i Teknik og Miljø vil have en stor rolle ifm at udpege de bedste placeringer for scenerne og ift øvrige tilladelser m.m.
  Frivilligkonsulenter - de lokale frivilligeksperter: Der er 7 frivilligkonsulenter i kommunen. De understøtter frivillighed på lokalcentre og samarbejder med civilsamfundet. De vil få en aktiv rolle i de udendørs scener og brugen af dem.
  Oplevelsesmedarbejdere – sørger for oplevelser på plejehjemmene: Der er 7 lokale oplevelsesmedarbejdere, der er med til at skabe gode stunder på plejehjemmene. Nogle laver mad, synger m.m. Mange samarbejder med frivillige lokalt. Disse vil være med til at skabe det gode liv, også på scenerne, så beboerne har noget at komme ud til, og blive en del af.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har ikke oplevet barrierer ift at implementere indsatsen – omvendt har vi oplevet hvor smidigt det kan gøres at igangsætte et spontant behovsbaseret initiativ.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Der har været stor velvillighed fra alle frivillige musikere m.m. for at handle på behovet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x