Fysisk aktivitet og bevægelse

Fysisk aktivitet øger den fysiske og mentale sundhed og forebygger en lang række sygdomme.

Vi har samlet kommunernes gode cases på området Fysisk aktivitet og bevægelse. God fornøjelse!

cases matcher

Formål

Målgruppe

Arena

3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Sundere sammen i Furesø Kommune

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale forebyggelsesindsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.