ABC for mental sundhed

Vores mentale sundhed er mindst lige så vigtig som vores fysiske sundhed.
Her finder du inspiration til aktiviteter, indsatser og events til fremme af mental sundhed – fra partnere i det landsdækkende partnerskab ’ABC for mental sundhed’.

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Sundhedsuge på FGU i Assens Kommune

Vi inddrog ABC- for mental sundhed, i sundhedsuge på FGU. Som et samarbejde mellem FGU og sundhedsfremme. Hovedformål at introducere ABC-for metal sundhed for elever og undervisere på FGU.

(Yoga)… som du er

Et bæredygtigt aktivitetstilbud, hvor mental sundhedsfremme integreres både på aktivitets- og organisationsniveau

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale forebyggelsesindsats. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune