De unge

Der gøres meget ude i de danske kommuner for at forbedre de unges (16-24 år) sundhed og trivsel. Gå på opdagelse i gode, konkrete cases med den unge som målgruppe

 

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Sundhedsuge på FGU i Assens Kommune

Vi inddrog ABC- for mental sundhed, i sundhedsuge på FGU. Som et samarbejde mellem FGU og sundhedsfremme. Hovedformål at introducere ABC-for metal sundhed for elever og undervisere på FGU.

(Yoga)… som du er

Et bæredygtigt aktivitetstilbud, hvor mental sundhedsfremme integreres både på aktivitets- og organisationsniveau

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale indsats på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.