Kulturen kan noget særligt

Kultur og kreative metoder som løftestang til det kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Grib Engagementet i Aarhus Kommune

Den kunstfaglige praksis’ betydning for udvikling af børnenes empati, muligheder for at udtrykke sig på andre måder og deres evne til relationsdannelse.

Et alternativt samarbejdsforum i Guldborgsund kommune

Bryde den vante tankegang om, hvem og hvilke interessenter der bydes ind til samarbejde, når kulturen er løftestang for sundhed og trivsel.

Genbrugsværksted i Egedal kommune – udviklet af mænd, men åbent for alle

Mænd i fleksjob, på førtidspension eller groet fast i sofaen. En målgruppe, der kan være svær at nå, men hvor kombinationen af et glimrende borgerinitiativ og samarbejde på tværs gjorde det muligt

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremme og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.