Kulturen kan noget særligt

Kultur og kreative metoder som løftestang til det kommunale      sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Lokalsamfundsindsatser som løftestang for den mentale sundhed – Egedal Kommune

Et mere synligt og tilgængeligt foreningsliv til gavn for alle - 4 forskellige initiativer, som på hver deres måde, søger at styrke den mentale sundhed 

Grib Engagementet i Aarhus Kommune

Den kunstfaglige praksis’ betydning for udvikling af børnenes empati, muligheder for at udtrykke sig på andre måder og deres evne til relationsdannelse.

Et alternativt samarbejdsforum i Guldborgsund kommune

Bryde den vante tankegang om, hvem og hvilke interessenter der bydes ind til samarbejde, når kulturen er løftestang for sundhed og trivsel.

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremme og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.