• Det skal være meningsfuldt for dig at bidrage til Sunde Borgere. Og det skal ikke tage for lang tid.

    Læs her hvorfor du skal dele din kommunes særlige erfaringer og viden.
image_001

Sæt fokus på din kommunes gode initiativer

Ved at dele din kommunes erfaringer skaber du synlighed internt og eksternt i din kommune. Det bliver nemmere at fremvise resultaterne af din kommunes indsatser og projekter til dine nærmeste ledere og lokalpolitikere.

image_013

Bidrag til fællesskabet til gavn for folkesundheden

Du er med til at styrke vidensdelingen og fagligheden på tværs af Danmark. Det bliver lettere og billigere (!) for andre kommuner at løse komplekse problemstillinger, hvis de kan påbegynde deres indsats på et fundament af erfaring og viden fra andre kommuners praksis.

image_011

Dokumentér din kommunes indsatser og tiltag

I samarbejde med Sund By Netværkets temagrupper har Statens Institut for Folkesundhed udarbejdet en vidensskabelon, som ramme for beskrivelsen af den kommunale indsats. Det er din garanti, for at skabelonen dokumenterer alle relevante parametre, som kommunerne efterspørger, for at kunne arbejde videre med indsatsen på egen hånd.

Tak for din case!

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!