Alkohol

Mange danskere  drikker for meget alkohol. Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for pårørende. Derfor er alkoholforebyggelsen et helt centralt kommunalt indsatsområde.

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Alkoholkampagne i Silkeborg Kommune – forebyggelse af spritkørsel

Oplysning og dialog med borgerne om alkoholfrie drikke mhp. forebyggelse af spritkørsel

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale indsats på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.