Forældrewebinar om nikotinprodukter i Silkeborg Kommune

Hvad ved du om snus, puff-bars og andre nikotinprodukter?

Udskriv case

Kontakt

Marianne Ahrenkiel Søgaard
Specialkonsulent
Silkeborg Kommune

Tlf: 29459978
mas@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at give forældre og andre voksne omkring unge viden om snus, puff-bars og andre nikotinprodukter.

Delmål:
- Forældre og voksne omkring unge har viden, så de bedre kan hjælpe de unge
- Forældre ved hvilke hjælpemuligheder der er, så de kan støtte de unge i at få hjælp til stop

Målgruppe & Arena

Forældre og voksne omkring unge. Det kan f.eks. være lærere, undervisere, trænere, tandplejen, sundhedsplejen mm.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Da der hele tiden kommer nye forældre og voksne omkring unge i målgruppen for afprøvning af nikotinprodukter, afholdes der hvert år et forældrewebinar, hvor der gives viden omkring produkterne, hvilken betydning de har for unges hjerner, muligheder for hjælp, hvorfor det er vigtigt for et SSP-perspektiv mm.

  Oplægget bliver holdt online som et teams live event, hvor man er anonym. Derved kan forældre stille spørgsmål anonymt. Samtidig kan flere have mulighed for at deltage, da man kan være hjemme og se oplægget. Oplægget optages og lægges på hjemmeside, hvorved at vi kan henvise til oplægget efterfølgende, hvis vi får efterspørgsel på oplæg eller viden efterfølgende.

  Kontakt os for uddybende drejebog, evaluering mm.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det er et samarbejde mellem SSP og tobaks/nikotinrådgivere.
  SSP har stået for invitation, opsætning og rekruttering via skolernes SSP-lærere. Derudover har det været kommunikeret ud til forældre på ungdomsuddannelser og kommunens Facebook (begivenhed).

  Rekruttering

  Rekruttering er sket via Aula, hvor SSP-lærerne på skolerne har sendt besked ud samt oprettet en begivenhed på klassernes side.

  Derudover er der reklameret til forældremøde på ungdomsuddannelse (STX og HHX) samt oprettet begivenhed på kommunens Facebook.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Indenfor eksisterende ramme.

  Det er et greb til at nå forældre, så de får mere viden om nikotinprodukterne og nikotinsbetydning for unges hjerner.

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune

  Virkning

  Der deltog ca. 110 størstedelen af tiden (1 time). Ca. 10 før slut begyndte deltagerne at falde fra (her var der tid til spørgsmål).
  Der har været positive tilkendegivelser fra deltagerne efterfølgende i den interne evaluering.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Godt samarbejde med SSP-lærerne på skolen (eller hvem der formidler det på skolerne) ift. at få rekrutteret
  - Det skal være en årlig begivenhed, da der hele tiden kommer nye forældre/voksne omkring de unge (hvornår bliver det relevant for målgruppen)
  - Godt at være tre til selve oplægget og det tekniske, da der skal være en ekstra til at styre det tekniske/spørgsmål undervejs

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  -

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Godt samarbejde med SSP og kontakt ud til skolerne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x