Naturen er en særlig arena for sundhedsfremmende indsatser

Her finder du inspiration til at bruge naturen og udeliv i din kommunes sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

cases fundet

Formål

Målgruppe

Arena

Røgfri i naturen – Syddjurs Kommune

- Med særlig fokus på naturen og mindfulness som en vej til at blive røgfri

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale forebyggelsesindsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.