Tværsektorielt samarbejde

Coronaskolen i Københavns Kommune

Uddannelse af lokale Corona aktører i udsatte boligområder i samarbejde med boligorganisationer og helhedsplanerne

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

Røg- og tobaksfri uddannelsesby i Vejle

En vigtig vej til en Røgfri Fremtid i Vejle Kommune

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune

Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.

Røgfrie Legepladser i Gladsaxe Kommune

Børns leg bør foregå i et røgfrit miljø

Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Kom og prøv motion på Frederiksberg

Den gode overgang til fælleskaber og træningstilbud i nærmiljøet