Stemmer på Stevns

Sangaftener for alle med lyst til at mødes og lave noget sammen

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Stine Rehn
Sundhedskonsulent
Stevns Kommune
Tlf: 28953097
stireh@stevns.dk

Formål

At skabe aktivt fællesskab ved markere Verdens mentale sundhedsdag med fællessang.
At invitere borgerne ind til en aktivitet, som alle kan deltage i i de lokale forsamlingshuse, i form af fællessang, og bruge denne ramme til at italesætte ABC-budskaberne.

Nøgleord/søgeord/tags: Mental sundhed, Meningsfulde fællesskaber, Samvær, Fællessang, Musikskoler

Målgruppe & Arena

Målgruppen for Stemmer på Stevns var alle borgere i alle aldersgrupper med lyst til at gøre noget sammen med andre. Aktivitetsrækken med fællessang blev afholdt i tre lokale forsamlingshuse og en kirke.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Tilbuddet ”Stemmer på Stevns” bestod af en række af tre uformelle sangaftener fire forskellige steder på Stevns, som var åbne for alle og uden tilmelding. Sangaftenerne gav mulighed for at mødes og øve fællessange inden kulminationen på Verdens mentale sundhedsdag, hvor alle interesserede kunne mødes til fællessang i et samlet kor, og nyde fællesspisning, ”Quiz og Byt” samt koncert af Musikskolen.
De fire arrangementer forløb over en måned, og Stevns Kommune, herunder Sundhedsområdet, Fritidsområdet og Stevns Musikskole i samarbejde med Stevns Frivillighedscenter stod for indsatsen og deltog i afviklingen.
I Stevns Kommune er der etableret en lokal ABC for mental sundhed-gruppe bestående af Sundhedsområdet, der som tovholder tager sig af kommunikation, formidling og udvikling af aktiviteter, Fritidsområdet, som har kontakt til forsamlingshuse, haller og idrætsforeninger mm. samt Stevns Frivillighedscenter, der har kontakten til sociale foreninger.

Programmet på Verdens Mentale Sundhedsdag bød på
- Fællessang: at gøre noget aktivt sammen, der giver
mening og ikke mindst lyst og mod til at møde op i helt
nye fællesskaber
- Kort oplæg om ABC for mental sundhed
- Quiz&Byt: alle deltagere fik ved ankomst et spørgsmål på
et dialogkort til opbevaring i lommen under
arrangementet. Deltagerne blev efter fællessangen bedt
om at komme ud på gulvet og finde én anden person, de
kunne stille deres spørgsmål til. Når begge havde svaret,
byttede man spørgsmål og fandt en anden at tale med.
Alle spørgsmål var med teamet musik og sang fx ”Hvad er
din yndlingssang?” – ”Hvad er din største musikalske
oplevelse?” Q&B var en stor succes – borgerne ville ikke
stoppe igen, og flere sagde ved afslutningen, at det var
noget, de ville gøre igen sammen med andre.
- Koncert med Musikskolens band, der uropførte ABC-
sangen ’Når alt kommer til alt’, lavet til Verdens mentale
sundhedsdag.

Organisering og samarbejdspartnere

Stevns Kommune planlagde event-rækken Stemmer på Stevns sammen med musikskolen, Frivillighedscenteret og Fritidsområdet med Sundhedsområdet som tovholder.

Rekruttering

Deltagerne blev rekrutteret gennem opslag på Facebook og annoncer i den lokale avis. Vi kontaktede alle vores lokale kor og forsamlingshuse. Nogle lokalråd husstandsomdelte invitationen til fællessang rundt lokalt. Invitationen blev sendt til alle idræts- og sociale foreninger. Forløbet blev også formidlet til dagsinstitutionsområdet og sundhedsområdet samt til plejecentrene via kontakter internt i Stevns Kommune.

Annonceringen fungerede godt. Særligt vores opslag med et billede af tre katte, der sidder og skråler sammen, illustrerede det uformelle og inkluderende i invitationen.
Rekrutteringen gik over al forventning, og vi oplevede stor interesse for at deltage. Til arrangementet på Verdens mentale sundhedsdag kom 180 borgere, hvor vi havde regnet med 75.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Planlægning af Stemmer på Stevns (forplejning til diverse møder): 6.500 kr.
Fællessang forsamlingshuse (leje af lokaler + timer til underviser fra musikskolen): 7.700 kr.
Verdens mentale sundhedsdag ’Stemmer på Stevns – Fællessang’ (fællesspisning + materialer til dagen): 17.000 kr.
Total: 31.200 kr.

 

”Vi rekrutterede mange flere end vi havde troet, med indholdet i vores tilbud og nok også med den inkluderende måde vi annoncerede på.”

”Det er blevet lettere at arbejde med mental sundhed. Vi har i den tværgående arbejdsgruppe fået et fælles afsæt til at tale om mental sundhed, og særligt om, hvad man selv kan gøre for at forbedre sin mentale sundhed.”

Stine Rehn, Sundhedskonsulent, Stevns Kommune

Virkning

Med Stemmer på Stevns var det hensigten at skabe så uformelle og inkluderende rammer og indhold som muligt, for at alle skulle føle sig velkomne, og derfor kunne deltagelse også ske, i præcis det omfang som passede den enkelte. I samme ånd har der ikke været formel opfølgning på indsatsen, men vi har registeret responsen fra borgerne ved selve arrangementerne.

Hele programmet med fællessang, koncert, quiz, ABC-oplæg og fællesspisning gav samlet en rigtig god dag, og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra borgerne. Flere spurgte til, om arrangementet blev gentaget. Folk var begejstrede for Quiz og Byt, og mange gav udtryk for, at det virkelig havde været en god dag.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det fungerede rigtig godt, at det var et forløb, og ikke en éngangsevent. At forløbet var tydeligt rammesat, var nok også med til at give borgerne mod på at møde op i helt nye fællesskaber.
Involvering af Musikskolen gav muskler til sangdelen, således at vi i Kommunen ikke skulle planlægge dette. Musikskolen har sangundervisere og kontakter til de lokale kor.
Fællesspisning gav nogle logistiske udfordringer, fordi der var så mange der deltog. Dette ville vi nok gøre anderledes en anden gang. Fællesspisningen gjorde også, at vi måtte sætte borde og stole op, og deltagernes alder gjorde, at de satte sig, straks de kom. Vi måtte flere gange bede dem rejse sig igen. Men samtidig var siddemulighed og fællesspisning med til at skabe fællesskab.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

På Verdens mentale sundhedsdag var vi ikke helt organisatorisk forberedte på eventets succes, hvilket betød at vi manglede hjælp til opsætning af borde og bænke i forbindelse med fællesspisningen.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Det tværfaglige samarbejde mellem Kommunen, musikskolen og Frivillighed og Fritid har givet os indblik i hinandens kompetencer, og i at vi også har en fælles dagsorden. Vi har i det hele taget haft meget gavn af at være tre parter i vores lokale arbejdsgruppe. Det har skabt samarbejde på tværs på nye måder, og har givet os en masse energi.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Culture Club i Frederiksberg Kommune

Bedre mental sundhed blandt borgere med angst og depression gennem kulturelle aktiviteter

Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x