Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed & Rehabilitering. Nordfyns Kommune
Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Formål

At skabe større handlekompetence og mestring til at leve med kronisk sygdom gennem trænings- og fællesskabsaktiviteter i naturen.
Derudover:
- Styrke borgerens netværk
- Øge borgerens viden om naturen og aktive brug af den

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Voksne med kronisk sygdom og/eller forskellige fysiske og mentale udfordringer.

Arena: Naturen lokalt omkring Veflinge – med udgangspunkt i Veflinge kirkeskov hvor der er bålhytte og shelter.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Indsatsen foregår en gang ugentlig a 1,5 times varighed. Ca. 8 deltagere pr. gang. Der er løbende optag.

Indsatsens kerneaktiviteter er naturtræning, leg, naturformidling, bålaktiviteter, sanse- og mindfulnessøvelser. Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.
Indsatsen varetages af en fysioterapeut. Det er afgørende, at fagpersonen/instruktøren besidder kompetencer indenfor træning, naturaktiviteter og -formidling og har lokalkendskab.

Samarbejdet med Veflinge GIF er værdifuldt for indsatsen ved at fastholde borgerne/deltagerne i deres aktive vaner efter endt forløb (dvs. efter kommunen trækker sig fra tilbuddet igen).

Organisering og samarbejdspartnere

Forankret i Veflinge GIF i samarbejde med Nordfyns Kommune Sundhed & rehabilitering.

Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter
Veflinge GIF: Brobygning til foreningslivet

Derudover er der samarbejde med følgende aktører:
Lodsejere: give tilladelse til benyttelse af naturarealer

”Ud i naturen for alle” er et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”, som er et lokalt og frivilligt initieret projekt, der forløber over to år under Veflinge GIF. Nordfyns kommune understøtter projektet på forskellig vis, bl.a. med en instruktør til et formiddagshold for voksne med kronisk sygdom.

Rekruttering

Rekruttering foregår via projektet "Veflinge liv og fællesskab taber et ton". Derudover rekrutteres gennem patientforeninger, træningscentrene, egen læge og selv-henvendere.

Inklusionskriterie: Borgerne skal kunne gå min. 1,5 km.

 

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Løn: 62.400 kr.
Kørsel: 6.400 kr.
Materialer: 4.000 kr. i alt 72.800 kr.

 

Samarbejdet med Veflinge GIF er værdifuldt for indsatsen ved at fastholde borgerne/deltagerne i deres aktive vaner efter endt forløb

Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns Kommune

Virkning

Ud i naturen for alle har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.
I praksis er dette dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad, men den samlede evaluering af projekt Sund i Naturen viser, at størstedelen af borgerne mener at aktiviteterne i naturen i høj grad har betydning for deres sundhed (fysisk, psykisk, socialt).

Derudover viser den samlede evaluering for målgruppen voksne med kroniske sygdomme en positiv udvikling i trivslen (målt ved WHO-5), samt en stigning i andelen med stor tiltro til egne evner (self-efficacy).
Evalueringen viser desuden en positiv udvikling i borgernes fysiske formåen samt et fald i andelen af borgere, der oplever stor sygdomspåvirkning i deres liv. Andelen af borgere med daglig, dårlig søvnkvalitet er ligeledes faldet.

Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes på Friluftsrådets hjemmeside

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Der er blevet uddannet en instruktør i DGI Naturtræning, som fortsætter med holdet i 2020. Det bliver således et foreningshold uden kommunal tilknytning. Den nye instruktør har tidligere været deltager på holdet.

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x