Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Udskriv case

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed & Rehabilitering. Nordfyns Kommune

Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

At skabe større handlekompetence og mestring til at leve med kronisk sygdom gennem trænings- og fællesskabsaktiviteter i naturen.
Derudover:
- Styrke borgerens netværk
- Øge borgerens viden om naturen og aktive brug af den

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Voksne med kronisk sygdom og/eller forskellige fysiske og mentale udfordringer.

Arena: Naturen lokalt omkring Veflinge – med udgangspunkt i Veflinge kirkeskov hvor der er bålhytte og shelter.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen foregår en gang ugentlig a 1,5 times varighed. Ca. 8 deltagere pr. gang. Der er løbende optag.

  Indsatsens kerneaktiviteter er naturtræning, leg, naturformidling, bålaktiviteter, sanse- og mindfulnessøvelser. Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.
  Indsatsen varetages af en fysioterapeut. Det er afgørende, at fagpersonen/instruktøren besidder kompetencer indenfor træning, naturaktiviteter og -formidling og har lokalkendskab.

  Samarbejdet med Veflinge GIF er værdifuldt for indsatsen ved at fastholde borgerne/deltagerne i deres aktive vaner efter endt forløb (dvs. efter kommunen trækker sig fra tilbuddet igen).

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Forankret i Veflinge GIF i samarbejde med Nordfyns Kommune Sundhed & rehabilitering.

  Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
  Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter
  Veflinge GIF: Brobygning til foreningslivet

  Derudover er der samarbejde med følgende aktører:
  Lodsejere: give tilladelse til benyttelse af naturarealer

  ”Ud i naturen for alle” er et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”, som er et lokalt og frivilligt initieret projekt, der forløber over to år under Veflinge GIF. Nordfyns kommune understøtter projektet på forskellig vis, bl.a. med en instruktør til et formiddagshold for voksne med kronisk sygdom.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår via projektet "Veflinge liv og fællesskab taber et ton". Derudover rekrutteres gennem patientforeninger, træningscentrene, egen læge og selv-henvendere.

  Inklusionskriterie: Borgerne skal kunne gå min. 1,5 km.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Løn: 62.400 kr.
  Kørsel: 6.400 kr.
  Materialer: 4.000 kr. i alt 72.800 kr.

  Samarbejdet med Veflinge GIF er værdifuldt for indsatsen ved at fastholde borgerne/deltagerne i deres aktive vaner efter endt forløb

  Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns Kommune

  Virkning

  Ud i naturen for alle har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.
  I praksis er dette dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad, men den samlede evaluering af projekt Sund i Naturen viser, at størstedelen af borgerne mener at aktiviteterne i naturen i høj grad har betydning for deres sundhed (fysisk, psykisk, socialt).

  Derudover viser den samlede evaluering for målgruppen voksne med kroniske sygdomme en positiv udvikling i trivslen (målt ved WHO-5), samt en stigning i andelen med stor tiltro til egne evner (self-efficacy).
  Evalueringen viser desuden en positiv udvikling i borgernes fysiske formåen samt et fald i andelen af borgere, der oplever stor sygdomspåvirkning i deres liv. Andelen af borgere med daglig, dårlig søvnkvalitet er ligeledes faldet.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Der er blevet uddannet en instruktør i DGI Naturtræning, som fortsætter med holdet i 2020. Det bliver således et foreningshold uden kommunal tilknytning. Den nye instruktør har tidligere været deltager på holdet.

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x