Fitness og Fællesskaber i Vallensbæk Kommune

Et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller type-2-diabetes

Udskriv case

Kontakt

Kristian Pilborg
Motions- og Sundhedskonsulent
Center for Sundhed, Kultur og Fritid, Vallensbæk Kommune

Tlf: 29318963
kdp@vallensbaek.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Fitness og Fællesskaber er kombineret sundhedstilbud med fokus på Kost, træning og mental sundhed via sociale netværk. Målgruppen er voksne med BMI 30+ eller type-2-diabetes.

Tilbuddet foregår som en 3 måneders bootcamp, hvor deltagerne får:
2 x ugentlig træning med instruktør.
3 samtaler med en klinisk diætist
2 samtaler med en motionskonsulent.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er voksne borgere i Vallensbæk Kommune med BMI 30+ eller Type-2-diabetes.

Deltagerne skal kunne bevæge sig på et niveau så de kan småløbe/lunte og ikke have skader som begrænser dem i deltagelse af træningen.
Derudover er det et krav at deltagene

• Skal kunne gå op og ned ad trapper
• Skal kunne binde sit eget snørebånd
• Skal være klar på at presse sig selv til træningerne
• Skal kunne deltage på minimum 80 % af træningerne

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/05/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Beskrivelse af sundhedstilbuddet:
  Fitness og Fællesskaber er et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller Type 2 diabetes.
  Deltagerne betaler et mindre kontingent (600 kr til håndboldforeningen) for en 3 måneders bootcamp med fokus på at deltagerne få kickstartet en sundere livsstil med forbedret kondition, styrke og vægttab. Derudover lægger vi stor vægt på, at deltagerne ved endt forløb har fået et godt træningsfællesskab og har fået mod på, at tage ud og fortsætte deres aktive livsstil i en idrætsforening, fitness center eller som selvorganiseret motion. I dette tilbud samarbejdes der om rekruttering via de praktiserende læger, den kommunale sygeplejerske, de kliniske diætister samt Motions- og sundhedskonsulenten.

  Om holdet:
  • Borgere med BMI 30+ eller type 2 diabetes
  • Minimum 12 deltagere på holdet for at det bliver til noget. Max 20 deltagere.

  Deltagerne tilbydes følgende:
  • 1-3 samtaler med diætist
  • Fælles motion 2 gange ugentligt i 3 måneder - foreningsregi (Håndboldforeningen)
  • Start og slutsamtale med motionskonsulent for at fastholde nye motionsvaner.

  Diæt vejledning:
  Ved henvisning får borger 1 diæt vejledning, for at understøtte vægttab.
  Deltagerne kan under forløbet ved behov booke 2 opfølgende samtaler i Åben Rådgivning.

  Indholdet i motionsundervisningen:
  Motionen består af både konditions- og styrkefremmende øvelser i det lokale idrætscenter(Håndboldforeningen).< Derudover koordineres en fast ugentlig gåtur, hvor Motionskonsulenten går med på første gang og derefter vil det være selvorganiseret af deltagerne. Afsluttende motionssamtale med Motions- og sundhedskonsulenten:
  Deltagerne motiveres til at fortsætte med at motionere i foreningsregi eller andre træningstilbud.

  Økonomi:
  Borgeren betaler selv 600 kr. til håndboldklubben, der står for motionsaktiviteterne.
  Udgiften svarer til alm kontingent for at deltage i Håndboldfitness en hel sæson og efter endt bootcamp har deltagerne inkluderet medlemskab så de kan fortsætte træningen til Håndboldfitness.

  Den kommunale udgift er ca.= 10.000 kr. som udbetales til håndboldforeningen, som selv administrerer lønning af instruktøren og de nye medlemmer.

  Succeskriterier for borgerne:
  • Fastholdes i motionstilbud efter endt forløb.
  • Forbedret styrke og kondition
  • Vægttab
  • Nye træningsfælleskaber
  • Mere energi i hverdagen
  • Nye sunde vaner

  Evaluering:
  De sundhedsprofessionelle og instruktøren i håndboldklubben mødes til en midtvejsevaluering samt en slutevaluering, hvor sundhedstilbuddets form og effekt drøftes og eventuelle nødvendige justeringer foretages for at forbedre sundhedstilbuddet.

  Se reklame for indsatsen i Fil 1

  Materiale

  RekrutteringsflyerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og den lokale håndboldforening.
  Følgende personer er indover indsatsen

  Motionskonsulent
  Diætister
  Instruktør i håndboldforening
  Sygeplejerske
  Kommunikationsmedarbejder Rollefordeling:
  Motionskonsulenten er hovedansvarlig for Sundhedstilbuddet og står for følgende:
  • Rammerne for tilbuddet
  • Drejebog og alt materiale
  • Kommunikation
  • Rekruttering og tilmelding
  • Kontaktperson til instruktøren
  • Indkøber af træningsredskaber
  • Motiverende samtaler med deltagerne ved start + Motionssamtaler med deltagerne til slut i forløbet
  • Deltager på introaften og afslutningsaften

  Diætisterne:
  • Rekruttering
  • Kommunikation
  • Modtager henvisning fra lægen
  • Diætist samtaler 1-3 pr. deltager
  • Deltager på introaften og til afslutningsaften
  • Byder ind til midtvejs- og slutevaluering

  Sygeplejerske:
  • Rekruttering

  Rekruttering

  Der kan rekrutteres via følgende kanaler:
  • Vallensbæk NU
  • Infoskærme
  • Facebook
  • Hjemmesiden
  • Kommunalt nyhedsbrev
  • Sydkysten
  • Nyhedsbrev for lægerne
  • Flyers til lægerne
  • Deltagelse kræver en lægehenvisning og derfor oplyses lægerne om nyt hold.

  Der udarbejdes en pjece og et postkort med info om forløbet, som uddeles til relevante borgere.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Kommunen betaler ca 10.000 kr til den lokale håndboldforening for at stille instruktør til rådighed. Instruktøren varetager løbende kontakt med deltagere via mail, telefon eller facebook.
  Derudover skal instruktøren planlægge og gennemføre 24 træningsgange.

  Der lånes træningsudstyr af andre foreninger og ellers købes det som mangler. Det er derfor svært at sige hvor meget som er købt for.

  Mandetimer for diætister og motionskonsulent er ca. 3 timer pr. deltager.

  Sunde borgere i samarbejde med lokal idrætsforening.

  Kristian Pilborg, Motions- og Sundhedskonsulent, Vallensbæk Kommune

  Virkning

  Ved slut i hver bootcamp tilbydes deltagerne en individuel motionssamtale med dertilhørende evaluering.

  Størstedelen af deltagerne fortæller at de har opnået en eller flere af følgende:
  -Forbedret kondition
  -Forbedret styrke
  -Bedre socialt netværk
  -Nye venner
  -Mere energi i hverdagen
  -Vægttab
  -Mere muskelmasse
  -Færre smerter

  De borgere som deltager til under 80 procent af mødegangene har ofte ikke samme høje udbytte.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi overvejer at udarbejde et evalueringsskema som kan prøves af ift evaluering af tilbuddet men indtil videre har det været motionskonsulentens individuelle vurdering på baggrund af den afsluttende motionssamtale.
  Alle får tilmelding et medlemskab til Håndbold Fitness så de kan fortsætte der efter endt boot camp.
  Ca ¼ fortsætter i dette tilbud. ¼ starter i anden idrætsforening. ¼ starter i fitness center og eller træning på egen hånd, som løb eller gå ture.

  Den sidste fjerdedel som typisk er de deltagere som ikke har haft et så stærkt fremmøde har ved afslutning af bootcampen ikke fundet en aktivitet de vil fortsætte med og de efterspørger ofte om de må komme med på næste hold Fitness og Fællesskaber når dette startes op.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Start med at skabe et godt samarbejde med lokal idrætsforening som kan se sig selv bidrage ift den almene sundhed i kommunen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  2 ud af 3 deltagere som tilmelder sig er kvinder. Der kræves derfor et godt opsporingsarbejde for at finde mænd som vil deltage. Men de mænd som deltager er ofte dem som er mest motiveret gennem forløbet.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Under Covid 19 nedlukningen måtte vi overgå til digital hjemmetræning via Zoom. Dette havde vi forventet ville afskrække mange, men det viste sig at mange var enormt glade for det da det let kunne passes ind med resten af familieopgaverne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x