Udvikling af en tidligere sansehave til dyrkningsorienteret have i Københavns Kommune

En del af Sund By Netværkets aktionslæringsforløb Naturens Rige, som forløb fra 2017-2019.

Udskriv case

Kontakt

Ida Ween
Projektleder
Københavns Kommune

Tlf: 2146 2669
GZ9C@kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Denne case var en del af Sund By Netværkets aktionslæringsforløb Naturens Rige, som forløb fra 2017-2019. Formålet var at skabe en levende have med muligheder for at lave flere forskellige aktiviteter og muligheder for at dyrke spiselig grønt, i samarbejde med ansatte, beboere og gæster ved et aktivitets-og samværstilbud.

Formålet med indsatsen har været at koble bynaturen sammen med sundhedsindsatser rettet mod mental og fysisk sundhed. Konkret har aktionslæringsgruppen derfor været med til at omdanne og udvikle en forholdsvis ubrugt sansehave, beliggende hos Socialforvaltningen på Amager, til et uderum med mere aktivitet og liv. Målet med haven har været at imødekomme beboernes ønske om, at skabe en nyttehave med spiselige frugter og grøntsager, farverige blomster og ikke mindst løbende aktiviteter, så de oplever, at der er en grund til at bruge haven.

Målgruppe & Arena

Indsatsen har først og fremmest været rettet mod beboere i botilbud i socialpsykiatrien, samt borgere som benytter det tilknyttede aktivitets-og samværstilbud, men som bor i egen bolig. Fælles for gruppen er, at det er voksne (18+), med psykisk sårbarhed/ udfordring /diagnose etc.. På længere sigt er det centerets håb, at haven også kan blive attraktiv for omverdenen og lave arrangementer som kan tiltrække nærområdet.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2017 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indledningsvist afholdt aktionslæringsgruppen møde med ledelsen og personalet på centeret, samt ansatte i samværs-og aktivitetstilbuddet. Målet var i fællesskab at udarbejde en rammesætning for samarbejdet omkring haven. Efterfølgende afholdt aktionslæringsgruppen en workshop, hvor beboerne blev inddraget for at afdække hvilke ønsker de havde til haven. Der var omkring 15 deltagere, hvoraf størstedelen var beboere. Tidligere skulle man have nøgle for at komme ud i haven, men i projektet blev der lavet en aftale om at dørene skulle være åbne i samværstilbuddets åbningstid. Det blev etableret fodspor/stickers på gulvene i korridoren som skabte bedre opmærksomhed på vejen og dørene som leder til haven. Noget at den oprindelige beplantningen i haven som var visnet, blev fjernet og derefter blev der afholdt en havedyrkningsdag med fest, hvor beboere, ansatte, frivillige og folk udefra i fællesskab blev inviteret til at hjælpe hinanden med at etablere nye højbed med spiselig grønt og plante nye blomster. Derudover blev der serveret mad og Tue West holdt koncert. Der blev udarbejdet en plantekatalog over alle arterne i højbedene med information om brug af urter og tips til madlavning.
  Undervejs har særligt projektlederen i samarbejde med den ansvarlige aktivitetsleder for haven/ Kompasset arbejdet med at udvikle haven ved fx at etablere højbede og plantekasser.
  Derudover har den ansatte ved Kompasset drevet en havedyrkningsgruppe hver onsdag. Aktionslæringsgruppen har haft et ønske om at afholde en workshop med personalet på centeret, men denne er endnu ikke blevet iværksat. Derudover er det også planen, at der skal bygges et orangeri eller større drivhus, som skal kunne anvendes til alle slags formål: samtaler, møder, værksted, koncert osv., sådan at der bliver mere liv og aktivitet i haven, efter beboernes ønske.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Aktionslæringsgruppen har bestået af en ansat fra Teknik og Miljø-forvaltningen, som har været projektleder i gruppen, to ansatte fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der primært arbejder med mental sundhed, en frivillighedskoordinator fra Socialforvaltningen, der har haft fokus på at inddrage frivillige og en ansat ved Kompasset 21, der har været ansvarlig for dyrkningen og vedligeholdelsen af haven sammen med en havedyrkningsgruppe.

  Rekruttering

  Der er fra starten arbejdet aktivt med at inddrage beboerne i arbejdet med at udvikle - og senere bruge sansehaven. Aktionslæringsgruppen afholdt indledende en workshop, hvor beboerne arbejdede med at afdække hvilke ønsker de havde til haven. Små greb, fx noget så enkelt som at holde dørerne ud til haven åbne i samværstilbuddets åbningstid, blev brugt. Det blev etableret fodspor/stickers på gulvene i korridoren som skabte bedre opmærksomhed på vejen og dørene som leder til haven. Noget at den oprindelige beplantningen i haven som var visnet, blev fjernet og derefter blev der afholdt en havedyrkningsdag med fest, hvor beboere, ansatte, frivillige og folk udefra i fællesskab blev inviteret til at hjælpe hinanden med at etablere nye højbed med spiselig grønt og plante nye blomster. Derudover blev der serveret mad og Tue West holdt koncert. Der blev udarbejdet en plantekatalog over alle arterne i højbedene med information om brug af urter og tips til madlavning.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke oplyst

  Haven har skabt møder mellem beboerne, som ellers ikke ville være opstået.

  Ida Ween, Projektleder, Københavns Kommune

  Virkning

  Flere beboere, ansatte og besøgende har begyndt at komme mere ud (i haven).
  Haven bidrager positivt ift. recoveryproces (bremser tankemylder, stimulerer sanser, fysisk arbejde). Haven virker afdæmpende på frustration og kan dæmpe ensomhed når der foregår aktiviteter.
  Haven har skabt møder mellem beboerne, som ellers ikke ville være opstået (flere beboere føler sig ensomme).
  Afgrøder fra haven bruges til madlavningsaktiviteter og serveres i caféen.

  Naturen og udelivet, særligt i form af havearbejde, har betydning for deltagerne, da de oplever det trygt og beroligende at være ude. Det er værdifuldt for deltagerne, at det, der plantes i haven, også for de som bor ud til haven og som ikke selv benytter det, har haven en nytteværdi og kan bruges i andre sammenhænge af den tilhørende pårørendegruppe mm.
  Deltagelsen i Krop og bevægelse i Naturens Rige har været medvirkende til at få etableret et samarbejde på tværs af forvaltninger.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Tid, ressourcer og tilmeldinger ift. lokal forankring. Selv om forvaltningerne fandt et fælles mål, var der ofte mangel på tid og ressourcer fra de forskellige forvaltninger, i tillæg til en omfattende omorganisering på stedet. Det var også udfordringer ift. til at lave forpligtende samarbejder og mobilisere en sårbar målgruppe. Foruden selve aktionsgruppen, fungerede tilmeldinger ikke i forhold til aktiviteter, derfor måtte præmisserne ændres undervejs, så de bedre kunne tilpasses de ressourcer der dukkede spontant op på dagen. Det var også svært at rekruttere frivillige, da aktiviteter på stedet var begrænset til primært at ligge i dagtimerne.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det eksisterede allerede en aftale med frivillighedscenteret som lavede aktiviteter med samværsstilbuddet. Frivillighedscenteret ville fremadrettet også stå for rekruttering af frivillige som kan deltage i dyrkningsaktiviteter med målgruppen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x