Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed og rehabilitering, Nordfyns Kommune
Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Formål

At opbygge selvtillid gennem succesoplevelser i naturen, som indirekte kan understøtte processen omkring deltagernes vægttab.

Derudover:
- Styrke familiernes netværk
- Øge familiernes aktive brug af naturen

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Familier med overvægtige børn/unge som er i gang i kommunalt forløb efter Holbæk-metoden.

Arena: Naturen. I forskellige naturtyper såsom strand, skov, eng, parker, stisystemer

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Sammen i Vildmarken er et tre-måneders forløb med to timers aktiviteter pr. uge. Der deltager 5-7 familier og indsatsen har løbende optag. Indsatsen varetages typisk af fysioterapeut og en pædagogmedhjælper, med kompetencer indenfor træning, friluftsliv og formidling.

Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

Indsatsen består af aktiviteter som familieaktiviteter, lege, naturformidling, aktiviteter med frivillige foreninger og bål. Der er fokus på fællesskaber på kryds og tværs i gruppen.
Undervejs i forløbet sættes der fokus på, hvordan familierne og børnene fortsat kan holde sig aktive efter endt forløb.

2-4 gange årligt laves et fælles arrangement for målgruppen, hvor der en formiddag i en weekend laves familieaktiviteter, formidling, bål og spisning.

Indsatsen er et supplement til kommunens indsats for børn og unge, der er overvægtige (Holbæk-metoden), og målet med Sammen i Vildmarken er således ikke at de skal tabe sig, men at styrke deres mentale sundhed og selvtillid for derigennem at understøtte processen omkring deres vægttab.

Se drejebog med detaljeret beskrivelse af forløbet i Bilag 1

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen er en del af Nordfyns Kommunes Sundhed og Rehabilitering i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen.

Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
Børn og Ungeforvaltningen: sundhedsplejen m.fl. jf rekruttering.
Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter

Derudover er der samarbejde med følgende aktører:
Lodsejere: give tilladelse til brug af naturarealer

Rekruttering

Rekruttering foregår primært via Holbæktilbuddet og sekundært fra skoler og selv-henvendelser (henvises først til diætist til afklaring om deltagelse i Holbæktilbuddet inden deltagelse)

Inklusionskriterie: deltagerne skal kunne gå 1,5 km.

Se eksempel på rekruttering i bilag 2

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Hele forløbet var i perioden 25.10.2018-14.3.2019 = 20 gange
Løn: 28.000 kr.
Kørsel: 3.200 kr.
Materialer: 9.000 kr. i alt 40.200 kr.

 

Indsatsen består af aktiviteter som familieaktiviteter, lege, naturformidling, aktiviteter med frivillige foreninger og bål. Der er fokus på fællesskaber på kryds og tværs i gruppen.
Undervejs i forløbet sættes der fokus på, hvordan familierne og børnene fortsat kan holde sig aktive efter endt forløb.

Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed og rehabilitering, Nordfyns Kommune

Virkning

Sammen i Vildmarken har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsens start og afslutning.
I praksis er dette dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad og derfor er det svært at sige noget om indsatsens virkning.
Men den samlede evaluering af projekt Sund i Naturen viser, at deltagerne i målgruppen børn og unge med særlige behov angiver, at aktiviteterne i naturen forbedrer deres humør og at de har generelt god trivsel (målt ud fra WHO-5) og tiltro til egne evner (self-efficacy).

Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes på Friluftsrådets hjemmeside

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det kræver konstant samarbejde og opmærksomhed i arbejdet på tværs i kommunen omkring et sådan projekt, hvor både Børn og Unge, Kultur og Fritid og Sundhed og Rehabiliteringsafdelinger skal samarbejde.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

I Nordfyns Kommune er der meget begrænset offentlig natur, og det har været en større udfordring med samarbejde med lodsejer end forventet i forbindelse med at få tilladelse til at benytte naturområder til indsatsen.

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x