Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Udskriv case

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed og rehabilitering, Nordfyns Kommune

Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At opbygge selvtillid gennem succesoplevelser i naturen, som indirekte kan understøtte processen omkring deltagernes vægttab.

Derudover:
- Styrke familiernes netværk
- Øge familiernes aktive brug af naturen

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Familier med overvægtige børn/unge som er i gang i kommunalt forløb efter Holbæk-metoden.

Arena: Naturen. I forskellige naturtyper såsom strand, skov, eng, parker, stisystemer

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Sammen i Vildmarken er et tre-måneders forløb med to timers aktiviteter pr. uge. Der deltager 5-7 familier og indsatsen har løbende optag. Indsatsen varetages typisk af fysioterapeut og en pædagogmedhjælper, med kompetencer indenfor træning, friluftsliv og formidling.

  Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

  Indsatsen består af aktiviteter som familieaktiviteter, lege, naturformidling, aktiviteter med frivillige foreninger og bål. Der er fokus på fællesskaber på kryds og tværs i gruppen.
  Undervejs i forløbet sættes der fokus på, hvordan familierne og børnene fortsat kan holde sig aktive efter endt forløb.

  2-4 gange årligt laves et fælles arrangement for målgruppen, hvor der en formiddag i en weekend laves familieaktiviteter, formidling, bål og spisning.

  Indsatsen er et supplement til kommunens indsats for børn og unge, der er overvægtige (Holbæk-metoden), og målet med Sammen i Vildmarken er således ikke at de skal tabe sig, men at styrke deres mentale sundhed og selvtillid for derigennem at understøtte processen omkring deres vægttab.

  Se drejebog med detaljeret beskrivelse af forløbet i Bilag 1

  Materiale

  Drejebog for forløbDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er en del af Nordfyns Kommunes Sundhed og Rehabilitering i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen.

  Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
  Børn og Ungeforvaltningen: sundhedsplejen m.fl. jf rekruttering.
  Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter

  Derudover er der samarbejde med følgende aktører:
  Lodsejere: give tilladelse til brug af naturarealer

  Rekruttering

  Rekruttering foregår primært via Holbæktilbuddet og sekundært fra skoler og selv-henvendelser (henvises først til diætist til afklaring om deltagelse i Holbæktilbuddet inden deltagelse)

  Inklusionskriterie: deltagerne skal kunne gå 1,5 km.

  Se eksempel på rekruttering i bilag 2

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Hele forløbet var i perioden 25.10.2018-14.3.2019 = 20 gange
  Løn: 28.000 kr.
  Kørsel: 3.200 kr.
  Materialer: 9.000 kr. i alt 40.200 kr.

  Indsatsen består af aktiviteter som familieaktiviteter, lege, naturformidling, aktiviteter med frivillige foreninger og bål. Der er fokus på fællesskaber på kryds og tværs i gruppen.
  Undervejs i forløbet sættes der fokus på, hvordan familierne og børnene fortsat kan holde sig aktive efter endt forløb.

  Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed og rehabilitering, Nordfyns Kommune

  Virkning

  Sammen i Vildmarken har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsens start og afslutning.
  I praksis er dette dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad og derfor er det svært at sige noget om indsatsens virkning.
  Men den samlede evaluering af projekt Sund i Naturen viser, at deltagerne i målgruppen børn og unge med særlige behov angiver, at aktiviteterne i naturen forbedrer deres humør og at de har generelt god trivsel (målt ud fra WHO-5) og tiltro til egne evner (self-efficacy).

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes på Friluftsrådets hjemmeside

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det kræver konstant samarbejde og opmærksomhed i arbejdet på tværs i kommunen omkring et sådan projekt, hvor både Børn og Unge, Kultur og Fritid og Sundhed og Rehabiliteringsafdelinger skal samarbejde.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  I Nordfyns Kommune er der meget begrænset offentlig natur, og det har været en større udfordring med samarbejde med lodsejer end forventet i forbindelse med at få tilladelse til at benytte naturområder til indsatsen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Kom med på Udeholdet i Fredensborg

  En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x