Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Udskriv case

Kontakt

Heidi Jensen
Fysioterapeut og rygestopinstruktør
Sundhedscenter Højvang

Tlf: 40335554
Hej62@esbjergkommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Formål

Målgruppe

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Der opleves en stigning i henvisninger af sårbare gravide rygere i Esbjerg Kommune. Formålet med indsatsen er, at de gravide rygere opnår fuldt rygestop, bliver bevidste om deres rygevaner eller skærer ned i antallet af cigaretter.

Målgruppe & Arena

Indsatsens er rettet mod gravide rygere i Esbjerg Kommune med udfordringer udover graviditeten (fx misbrug, socialt og/eller psykisk).

De kvinder som kommer til forløbet, har ofte været igennem andre typer af afvænninger, og sidder nu tilbage med afhængigheden af cigaretterne, og har svært ved at slippe den.

Selve rygestopforløbet foregår på Sundhedscenteret - ofte med kortere gåture i lokalområdet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen er 5-6 individuelle samtaler efter manualen til individuelle rygestop fra Kræftens Bekæmpelse ("Røgfrit liv - Individuelt Rygestop").
  Emnerne som dækkes i samtalerne er
  - Motivation
  - Afhængighed
  - Forandring
  - Hvad sker der med dit barn - faktaviden

  Værktøjerne "Forandringscirklen" og "Beslutningsbalancen" bruges i hvert forløb.
  Målgruppen trives godt med at samtalerne foregår samtidig med lidt bevægelse og derfor indlægges der ofte gåture på ca. 2 km i lokalområdet imens.

  Samtalerne varer max 1 time pr. gang og de tilbydes op til 10 samtaler. Ofte skal der bruges et par samtaler til at opbygge relation.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen fungerer som driftindsats i det lokale sundhedscenter og varetages af uddannet rygestopinstruktør. Der er et godt samarbejde med lokale interne samarbejdspartnere såsom distriktspsykiatrien, Kraftcentret, Familiens hus, Jordemødrene eller Sundhedsplejen. Både i forhold til rekruttering, men også hvis der opdages andre udfordringer end rygestoppet, som ikke kan varetages i sundhedscenteret.

  Rekruttering

  De gravide kvinder bliver henvist fra Jordemodercentret, sundhedsplejersken eller fra de privatpraktiserende læger.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der er ikke et særskilt tilbud til gravide kvinder. De får det samme tilbud som andre til individuelt rygestop. 1 medarbejder bruger ca 7-8 timer pr individuelt forløb. 15 borgere har været i kontakt med Esbjerg Sundhedscenter i 2018.

  Der er et godt samarbejde med lokale interne samarbejdspartnere såsom distriktspsykiatrien, Kraftcentret, Familiens hus, Jordemødrene eller Sundhedsplejen. Både i forhold til rekruttering, men også hvis der opdages andre udfordringer end rygestoppet, som ikke kan varetages i sundhedscenteret.

  Heidi Jensen, Fysioterapeut og rygestopinstruktør, Sundhedscenter Højvang, Esbjerg Kommune

  Virkning

  Succeskriterier for indsatsen er: - Rygestop, - At blive en bevidst ryger - Færre cigaretter imens de er gravide for barnets skyld. Det lykkedes med alle borgerne at blive bevidste rygere, men det er de færreste som opnår rygestop. 85 % skærer ned i antallet af cigaretter under graviditet. Ofte har borgeren nogle udfordringer udover rygestoppet, som der henvises videre til internt i kommunen. Institutioner såsom Kraftcentret, Familiens hus, Distriktspsykiatrien, Jordemødrene eller Sundhedsplejen. Det er en udfordring at tage hensyn til den "sårbare" kvinde samtidig med at, der for barnets skyld, ønskes et rygestop.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen vurderes som succesfuld, hvis kvinderne nedsætter deres cigaretforbrug og ikke nødvendigvis stopper helt.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Digitalt Rygestop

  Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

  Kvit det skidt

  Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!