Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Udskriv case

Kontakt

Brian Engelbrecht Rohde
Fritidsvejleder
Aalborg Kommune

Tlf: 3199 0229
brian.rohde@aalborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

200.000 - 300.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at øge muligheden for inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv, således at børnene bliver en del af et socialt- og aktivt fællesskab. Lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere, socialrådgivere m.fl. kan indstille.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er målrettet Børn og unge i alderen 0 - 18år

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2020 - 31.12.2024

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Et 4 årigt projekt med støtte fra den Obelske familiefond i udvalgte områder af Aalborg. Formålet er at øge muligheden for inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv, således at børnene bliver en del af et socialt- og aktivt fællesskab. Lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere, socialrådgivere m.fl. kan indstille. Tilskud til det enkelte barn, ydes i forbindelse med en dialog mellem en repræsentant fra den lokale bevillings-enhed og en af barnets forældre. Der kan søges støtte til kontingent således:
  1.år – 75 % støtte
  2.år – 50 % støtte
  3.år – 25 % støtte
  4. år – Fuld finansieret af familien. Der kan desuden i særlige tilfælde søges tilskud til ture og udstyr.

  For at modtage støtte, skal to eller flere af nedenstående indikatorer være tilstede i familien:
  - Lavt uddannelsesniveau i familien
  - Manglende økonomiske ressourcer i familien
  - Fravær af overskud i familien – fysisk, psykisk og mentalt
  - Enlige forsørgere
  - Fravær af engagement i lokalsamfundet samt fritids- og foreningsliv
  - Manglende kendskab til fritidsliv og frivillighed

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Aktiviteterne blev iværksat i samarbejde med de 5 lokale bevillingsenheder (5 områder), som har haft midler til at hjælpe børnene med fritidspas, men også har haft midler til at understøtte aktiviteter i det respektive områder fx åben hal og netværksarrangementer med fritidslivet. De væsentligste aktører har været ansatte i vores fritidscentre (ungdomsklubber) , personale fra vores DUS’er (SFO’er) på skolerne, samt SSP-netværket.

  Rekruttering

  - Børnene er blevet rekrutteret via vores fritidscentre, samt via et tæt samarbejde med de lokale skoler. Det har været effektivt at de ’personer’(pædagoger) på fritidscentrene både har haft kendskab til familieforhold, samt har kunnet agere ved at sætte aktivieter i gang – det er en styrke at alle funktioner (den opsøgende og den agerende) har været ved den samme person på fritidscentret/DUS’en.

  Økonomi pr. år

  200.000 - 300.000

  Projektet har haft et årligt budget på 175.000,- i 4 år vha. midler fra Det Obelske Familiefond. Disse midler har udelukkende været prioriteret til fritidspas eller aktiviteter. Kommunen har medfinansieret med et tilsvarende beløb i medarbejdertimer.

  Der er mange aktører og mange strukturer omkring lavindkomst familier – det kalder på viden og overblik inden igangsætning.

  Tine Stern, Sundhedskonsulent, Aalborg Kommune

  Virkning

  Projektet er færdigt i udgangen af 2022 og virkning er derfor ikke mulig at kigge på endnu.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Tid er væsentligt – at få en organisering på plads tager tid – så et kort projekt vil ikke være fordelagtigt da netop organiseringen har været central for succesen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er mange aktører og mange strukturer omkring lavindkomst familier – det kalder på viden og overblik inden igangsætning.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Fysiske møder i enhederne der har bevilget – konkret og håndholdt hjælp til igangsætning gør at organiseringsprocessen speeder op.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x